ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Türkiye Kahve Müzesi'nde kahvenin tarihine yolculuk
Türkiye Kahve Müzesi'nde kahvenin tarihine yolculuk
Kırmızı Mercanlar için proje
Kırmızı Mercanlar için proje
Yabancı filmlere devlet desteği
Yabancı filmlere devlet desteği
Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı
Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı
Serenad Bağcan'dan 'interaktif' konser
Serenad Bağcan'dan 'interaktif' konser

İsmail CİNGÖZ

TÜRKİYE’NİN NÜKLEER SERÜVENİ
9 Ekim 2019 Çarşamba

Ülkelerin gelişmesi, sanayi ve ekonomik atılımlarını gerçekleştirebilmesi için enerjiye sahip olmaları gerekir. Coğrafi şartlar ve yeraltı kaynaklarına sahip olmanın yanında bu kaynakları kullanabilme imkân ve yeteneklerine göre ülkeler enerjiyi ya kendileri üretirler ya satın alırlar. Üretemeyip satın alabilmek için de ekonominin güçlü olması şarttır. Satın almanın da dışa bağımlı olmayı birlikte getirdiği unutulmamalıdır.

Enerji başlıca; hidroelektrik, jeotermal, rüzgâr, güneş ve fosil yakıtlarla elde edilmektedir. Fakat günümüzün gelişmiş ülkeleri nükleer santraller vasıtasıyla da üretmektedirler ki nükleer enerji üretimi yapılırken, diğer kaynaklardan elde edildiği süreç gibi; suyun debisi, malzemenin kalitesi, güneşin mevsimsel hareketleri, rüzgârın şiddeti gibi durumlarla karşılaşmadığı için olağanüstü bir durum olmadığı sürece enerji üretimi süreklilik kazanmaktadır. Çünkü 7 gün 24 saat iklim ve meteorolojik koşullara bağlı olmaksızın çalışabilen nükleer güç santralleri kapasite faktörü yaklaşık %90 ve işletme ömrü yeni nesil nükleer santraller için 60 yıl[1] olmaktadır.

Nükleer enerji ekonomi için de önemlidir. Zira yaygın doğal rezervleri, laboratuvar ve üretim safhasından hemen sonra nakledilebilirliği, elektrik başta olmak üzere, ısınma, aydınlanma, endüstri, tıp ve silah sanayii dahil ekonominin hemen her safhasında kullanılabilirliği[2] vardır. Nükleer enerji barışçıl amaçlarla kullanıldığı sürece zararsızdır.

Tabi ki nükleer enerji üretimi için yapılacak santralin inşası, işletimi, sökümü ve atık yönetimi ile ilgili tüm faaliyetleri sırasında uluslararası mevzuatlara riayet edildiği sürece iklime bir zararı olmaması, sera gazı salınımına yol açmaması nedeniyle de zararlı olmadıkları bilinmektedir. Elbette santralin kurulacağı sahanın fauna ve flora gibi birçok alanda çalışmaları da yapıldığı[3] dikkate alınırsa nükleer santraller kimi çevrelerce bahsedildiği kadar tehlikeli görülmemektedir.

Nükleer kelimesi ilk kez İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde 6 Ağustos 1945 Hiroşima, 9 Ağustos 1945’te de Nagazaki’ye atılan atom bombalarıyla duyulmuş olsa da barışçıl amaçlı olarak nükleer enerji çalışmalarının 1930’larda başladığı bilinmektedir. “Atom bombasının babası” adı verilen birkaç insandan biri olan İtalyan fizikçi Enrico Fermi Chicago Üniversitesi’nde 1942 yılında ilk deneysel tesisi kurmuş olsa da ilk enerji üretimi 20 Aralık 1951’de ancak birkaç ampulü yakabilecek kadar olabilmiştir. Fakat ticari amaçlı nükleer enerji üretimini 1954’te Rusya devreye sokmuş, 1956 yılında İngiltere[4], 1957’de de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nükleer santralini kuran ülkeler olmayı başarmışlardır. 1970’lerde de yaşanan petrol krizi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri nükleer enerji tesisleri kurmaya yöneltmiştir.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verileri incelendiğinde günümüzde 31 ülkede 450 nükleer reaktörün işletme halinde olduğu görülmektedir. Ve verilere göz atıldığında halen 18 ülkede 59 nükleer reaktör inşasının da devam ettiği belirtilmektedir[5]. Nükleer konusu incelendiğinde ekonomik ömürlerini doldurmuş olduğu için kapatılanlar veya revize planlamasına alınanlar da vardır. 2030 yılına gelindiğinde ise halen mevcut reaktörlerin birçoğu ömrünü tamamlayacağı için kapatılacak veya revizeye tabi tutulacaktır. Bu muhakkaktır. Ayrıca nükleer reaktöre sahip olmayan ama kurmak için uzun vadeli planları olan ülkeler olduğu da bilinmektedir.

Nükleer enerji üretiminin ana hammaddesi uranyum olmakla birlikte toryum, tilyum, plutonyum ve lityum da diğer nükleer enerji üretim mineralleridirler. Türkiye’de Çorum/Sorgun, Manisa/Köprübaşı-Kasar yataklarından uranyum elde edilse de dünya rezervleri içerisinde oldukça geridedir. Bir takım teknolojik işlemden sonra enerji üretimi için hazır hale gelebilen toryuma; dünya toplam rezervi içerisinde %41 pay ve 380.000 ton rezervi ile Türkiye’nin sahip olması önemlidir. Fakat uranyuma göre daha pahalı ve ayrıştırılabilmesi, enerji üretiminde kullanıma hazır hale gelebilmesi için ayrıca yatırım gerektirmektedir[6].

Dünyada nükleer denemelerinin hemen ardından nükleer santraller kurularak enerji üretimine geçilirken Türkiye neler yapmıştı? Sorusu akla gelmektedir. Türkiye’nin nükleer serüveni 5 Mayıs 1955 yılında ABD Başkanı Eisenhover’ın “Barış İçin Atom Programı” kapsamında Türkiye-ABD ikili anlaşmasıyla başlamıştır. Bu anlaşmadan hemen sonra Başbakanlığa bağlı “Atom Enerjisi Komisyonu” 1956 yılında kurulmuştur. 1957’ye gelindiğinde Uluslar Arası Atom Enerjisi Ajansı kurucu üyeliği ile Türkiye’nin nükleer serüveni uluslararası bir boyut kazanmış olsa da 2010 yılında Rusya ile imzalanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi Anlaşması’na kadar somut adımların atılamadığı uzun bir süreç yaşanmıştır. Çünkü uluslararası baskılar, yurt içerinden yükselen nükleer karşıtı türlü propagandalar, ülkenin yaşamış olduğu ekonomik buhranlar nedeniyle proje finansman sıkıntıları ve askeri darbeler gibi türlü sebepler Türkiye’nin nükleer güç santrali kurmasını sürekli ötelemiştir.

Soğuk Savaş yıllarında şiddetle Türkiye’yi yanında tutmaya gayret eden ve Küba Krizi sürecinde Türkiye’ye Jüpiter füzeleri konuşlandıran ABD’nin yardımlarıyla 6 Şubat 1962’de İstanbul Çekmece’de 1 MW güçte TR-1 araştırma rektörü yapılarak 27 Mayıs 1962’de faaliyete geçirilmiş, 1966 yılında “Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi” kurulmuş olsa da Türkiye bir tane bile nükleer güç santrali kurmayı başaramamıştır.

Türkiye 1968-1972 dönemi için İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Başbakan Süleyman Demirel döneminde Enerji Bakanlığı tarafından nükleer santral için yer seçiminde nihai karar verilemediği için askıya alınmıştır. 1974 yılında Mersin Akkuyu bölgesi nükleer güç santrali için seçilmiş olsa da Kıbrıs Barış Harekâtı ve ardından yaşanan ambargolar projenin hayata geçirilmesine imkân vermemiştir. 1983 yılında Başbakan Turgut Özal döneminde “Yap-İşlet-Devret” modeliyle Akkuyu nükleer projesi tekrar gündeme gelmiş olsada çeşitli tartışmalar nedeniyle yine iptal edilmiştir. 1992’de yeniden Başbakan olan Süleyman Demirel döneminde birkaç defa girişim yapılsa da yine sonuç alınamamıştır. 2000 yılına gelindiğindeyse Başbakan Bülent Ecevit, “Nükleer santralların çevre açısından zararlı ve tehlikeli olduğunu, bir çevreci olarak nükleer santralı içine sindiremediğini” belirterek Bakanlar Kurulu kararıyla nükleer santral proje ihalelerini iptal etmiştir[7].

Bu arada 1988 yılına gelindiğinde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde bulunan Nükleer Santraller Dairesi Başkanlığı kapatılmıştır. Tecrübeli, eğitimli ve donanımlı personelin bir bölümünün TEK içine dağıtılırken, önemli bir kısmının da TEK’den ayrılmayı seçtiği[8] unutulmamalıdır.

Fakat Türkiye ile aynı yıllarda nükleere yönelen Fransa artarda nükleer güç santralleri kurmuş ve günümüzde sayısını 58’e yükselterek enerji üretimini %77’ye varan oranlarda nükleerden elde etmeyi başarmıştır. Yine Güney Kore’nin de durumuna bakıldığında Türkiye ile aynı yıllarda nükleere yönelmiş olduğu görülmektedir ve halen 24 nükleer güç santrali ile enerji üretimini yaptığı, 4 nükleer santral inşaatının devam ettiği ve Türkiye dahil uluslararası nükleer güç santrallerinin inşası için ihalelere girdiği görülmektedir.

Türkiye’de nükleer karşıtlığının ana sebebinin küresel güçlerin Türkiye’nin böyle bir sisteme sahip olmasını istememesi olduğu bilinmektedir. Çünkü nükleer silaha sahip olmanın birinci basamağının nükleer gücü üretebilmenin ve kontrol altında geliştirebilmenin nükleer güç santrallerine sahip olmaktan geçtiği bilinmektedir. Fakat 26 Nisan 1986’da Ukrayna Pripyat şehri yakınlarında kurulu Çernobil nükleer santralinde (O dönem Sovyet Rusya’ya bağlıydı) yaşanan kaza başta olmak üzere, deprem ve ardından yaşanan tsunami sonrasında 11 Mart 2011’de Japonya’nın Fukuşima Nükleer Santralinden radyoaktif madde salınması olayının Türkiye iç kamuoyunu nükleer konusunda olumsuz etkileyen ana hususlar olduğu görülmektedir.

Özellikle Batılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de nükleer enerji santrallerinin karşıtları olduğu gibi santralleri destekleyenlerin de olduğu bir gerçektir. Nükleer karşıtı sivil toplum kuruluşlarının; zaman zaman nükleer karşıtı eylemler, paneller düzenledikleri bilinmektedir. Ve basın kuruluşlarında da basın bildirileri yayınlanmaktadır. “…Hükümetin tüm çabalarına rağmen, kamuoyunu pahalı, tehlikeli ve çevre düşmanı nükleer santrallar konusunda bilgilendirmeye devam edeceklerini, hazırladıkları raporlarla söylemlerini destekledikleri, Mersin ve Sinop’taki nükleer santral projeleri iptal edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini…” beyan eden bazı açıklamalara ek olarak “…Türkiye’nin geleceğini riske atmaması ve nükleer santral planlarının çöpe atılması...” gibi talepleri[9] olduğu görülen bu grupların art niyetli olmadıkları varsayılmakla birlikte (art niyetli olanların da olabilecekleri dikkate alınmalıdır) Türkiye’nin bulunduğu coğrafyayı incelemedikleri gibi bir durumun söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.

Zira hemen komşumuz olan İran, Bulgaristan, Ermenistan, Ukrayna ve Rusya ile biraz aşağıda yer alan İsrail’in nükleer santral ve tesislere sahip olduklarını da unutulmamalıdır. Hatta bu ülkelerin mevcut nükleer santrallerini arttıracaklarını ve projelendirdiklerini görmekteyiz. Ayrıca Karadeniz kıyısında yer alan ülkelerden nükleer enerjiye sahip olmayan sadece Türkiye ve Gürcistan’ın olduğu dikkate alınırsa, komşu ülkelerin nükleer santralleri iddia edildiği gibi tehlike arz etmiyor mu ki Türkiye’de kurulması istenilmemektedir.

Fukuşima kazası sonrası Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler nükleer santrallerin bir kısmını kapatma kararı almış olsalar da kapatılan ya da kapatılması planlanan nükleer santrallerin zaten ömrü dolan nükleer santraller olduğu görülmektedir. Japonya ise güvenlik denetimlerinin ardından geçici olarak durdurduğu nükleer santralleri tekrar işletmeye almıştır.

İsveç 1980 yılında bir referandum ile nükleer santrallerin 2010’da devreden çıkartılması kararını almış olmasına rağmen kapatamamıştır. İtalya ve Avusturya’da yine referandum ile nükleer santral programlarını askıya aldığını açıklamış olsa da ekonomik nedenlerle kararı uygulayamadığı görülmektedir. Çernobil nükleer kazasının ardından birçok ülkede nükleer santrallerin kapatılması gündeme gelmesine rağmen kapatılmamış ve hatta Çernobil’de bir ünitenin halen çalışıyor olduğu gibi Japonya, Güney Kore, Rusya, Çin ve Fransa’da nükleer santral adedini artırıcı programlar yapılmış ve uygulamaya da konulmuştur[10].

Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri tamamlandığında yılda yaklaşık 80 milyar kWh elektrik üretilmesinin öngörüldüğü dikkate alınırsa; bu miktarda bir elektriğin üretilmesi için 16 milyar m3 doğalgaza ihtiyaç duyulduğu ve yaklaşık 7,2 milyar Amerikan doları ödeneceği unutulmamalıdır. Dolayısı ile doğalgazı ithal eden Türkiye’nin, 3 yıl gibi bir sürede yalnızca doğalgaza ödeyeceği paralarla Akkuyu’da 4 ünite nükleer santral kurulabiliyor olması[11] çok önemlidir. Ki Akkuyu nükleer enerji santralinin Atatürk Barajı’nın yaklaşık 3,6 katı elektrik üreteceği de değerlendirildiğinde bu husus mutlaka Türkiye kamuoyu tarafından bilinmelidir.

Sonuç olarak;

Ekonominin olmazsa olmazı ve lokomotifi olan enerjinin üretilebilmesi için Türkiye, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra inşa süreci devam eden Akkuyu nükleer enerji santralinin ardından Sinop nükleer enerji santralini de hayata geçirmeli ve hatta yenilerinin projelendirmesini de bir an önce tamamlamalıdır. Bu vesileyle nükleer tesislerinin yapımı sürecinde yer alacak binlerce yan sanayi kuruluşları vasıtasıyla sağlanacak istihdamlarla ve elde edilecek katma değerlerle Türk sanayii ile birlikte ekonomik kalkınmaya olumlu katkıları olacağı unutulmamalıdır.

İnşaa sürecinden itibaren binlerce kişiye istihdam imkânı, kamu ve üniversitelerde nükleer teknolojiye hâkim olacak donanımlı personellerin yetişecek olması, gelecekte Türkiye’nin ufkunu açmasına vesile olacağından nükleer santrallerin inşası ve hayata geçirilmesi önemlidir.

Türkiye’nin sürekli artan nüfusu, sanayi ve ekonomide büyüyor olması nedenleri ile enerjiye olan ihtiyacı da doğru orantılı olarak artmaktadır. En önemli seçeneği de doğal olarak günümüzün en önemli enerji kaynağı nükleer enerjiye geçmesini zorunlu kılmaktadır.

Türkiye’nin Enerji Bakanlığı verilerine göre kullandığı petrolün %94’ünü, doğal gazın %99’unu ithal ettiği ve enerjide dışa bağımlılığının %76 olduğu görülmektedir. Türkiye, nükleer santrallerden üreteceği elektrik ile elektrik üretiminde en yüksek paya sahip olan doğalgaz santrallerinden ürettiği elektriği ikame etmeyi ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltmayı hedeflediği çeşitli raporlardan anlaşılmaktadır.

1923’ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin iktidarda kalma süreleri incelendiğinde ortalama olarak 1,5 yıl yönetimde kaldıkları görülecektir. Dolayısı ile nükleer santrallerin projelendirilmesinden üretime geçebilmesine kadar geçecek uzun bir süreç olduğu dikkate alınarak, Türkiye karar alıcı mekanizmaları, nükleer projeleri ülke hedefi olarak değiştirilmeyen ilkelerle karara bağlamalıdır. Çünkü linyit kömüründen başka fosil enerji yatağına sahip olmayan Türkiye’nin ithal ettiği ama tükenmekte olduğu fosil yakıtlarının bağımlılığından kurtulabilmesi için nükleer santrallerini hayata geçirmesi gerekmektedir.

Son söz olarak; Geleceğin muhtemel küresel güç mücadelesinde başat güç olma hedefi olan Türkiye’nin nükleer güç santrallerinden hemen sonraki hedefi nükleer silahlar dahil olmak üzere yerli ve milli savunma sanayiini tamamlamak olmalıdır.

                               :

İsmail CİNGÖZ; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı/M.Sc. – BULTÜRK Ankara Temsilcisi.

 

[1] “Ülkemizde ve Dünyada Nükleer Santraller”, https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ulkemizde-ve-Dunyada-Nukleer-Santraller (Erişim Tarihi: 04.10.2019)

[2] Kadir TEMURÇİN ve Alpaslan ALİAĞAOĞLU; “Nükleer Enerji ve Tartışmalar Işığında Türkiye’de Nükleer Enerji Gerçeği”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2003, 1(2), 25-39.

[3] Türkiye Atom Enerjisi Kurumu; “Nükleer Santrallerin Çevreye Etkileri Var mıdır?”, https://www.taek.gov.tr/tr/sik-sorulan-sorular/136-nukleer-enerji-ve-nukleer-reaktorler-sss/844-nukleer-santrallerin-cevreye-etkileri-var-midir.html (Erişim Tarihi: 05.10.2019)

[4] Mete YÜKSEL; “Nükleer Enerji ve Türkiye”, TASAM, 21.05.2010.

[5] Ayrıntılı bilgi için bknz: Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü; “Dünyada Nükleer Güç Santralleri”, https://nukleer.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dunyada-Nukleer-Guc-Santralleri (Erişim Tarihi: 05.10.2019).

[6] Kadir TEMURÇİN ve Alpaslan ALİAĞAOĞLU; “Nükleer Enerji ve Tartışmalar Işığında Türkiye’de Nükleer Enerji Gerçeği”,

[7] Fikret BİLA; “Türkiye’nin Nükleer Santral Öyküsü”, Milliyet, 18.03.2011.

[8] Nükleer Akademi; “Türkiye’de Nükleer Enerji”, http://nukleerakademi.org/nukleer-enerji/ulkemizde-nukleer-enerji/, (Erişim Tarihi: 04.10.2019)

[9] BİA Haber Merkezi; “İstanbul NKP Türkiye ve Dünyada Nükleer Enerji Raporunu Paylaştı”, 17.01.2019.

[10] Mete YÜKSEL; “Nükleer Enerji ve Türkiye”, TASAM, 21.05.2010.

[11] Bloomberght; “Türkiye’nin Nükleer Enerji Serüveni”, 04.05.2013, https://www.bloomberght.com/haberler/haber/1350637-turkiyenin-nukleer-enerji-seruveni (Erişim Tarihi: 04.10.2019)

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
Toplam 2 yorum var, 2 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Ertugrul 9 Ekim 2019 Çarşamba  12:05

Nükleer santraller bizim olmazsa olmazımız olmalı bir an önce faaliyete geçmeli karşı çıkanlar acaba 1 saat elektriksiz kalabilirlermiymis merak ediyorum.

Yorumu oyla      0      0  
Vahit Kalkan 9 Ekim 2019 Çarşamba  10:26

Güçlü bir Türkiye için en büyük ve öncelikli hedeflerimiz arasına nükleer enerji santrali konusu alınarak takibi yapılmalıdır.

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
“GENÇLER İŞ BEĞENMİYOR”
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
EKONOMİDE DENGELER DEĞİŞİR Mİ?
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
ROMEO VE JULİET
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
JİLET GİBİ DEĞİŞİM
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
TÜRKLÜĞÜNÜ UNUTMAYAN MACARİSTAN VE BARIŞ PINARI HAREKATI
R Bülend KIRMACI
R Bülend KIRMACI
GENEL VE GÜNDEM
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
HALICILIĞIN BAŞKENTİ; GAZİANTEP
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
EHLİYET, LİYAKAT VE ADALET
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
ÇOCUĞUM PANDA GÖREMEYECEK!
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
INSTAGRAM KULLANMAK KOLAYIMIZA GELİYOR
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
“BARIŞ PINARI HAREKATI"NIN HEDEFİ: GÜVENLİKLİ BÖLGE
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
TÜRK MİLLETİ VE TÜRK ORDUSU
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
KUR’AN BÜTÜN İNSANLIĞA SON AHLAKİ ÇAĞRIDIR
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
İNSAN-DÜŞÜNCE İLİŞKİSİ
Esra SARI
Esra SARI
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MÜ? O DA NE?
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
BORÇLUNUN MAAŞ VEYA ÜCRETİNİN TAMAMI HACZEDİLEMEZ
Halil YATAR
Halil YATAR
ANKARA'NIN BAŞKANLARI UMUT VERİYOR
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva