ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi
Kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi
Raftinge 'sosyal mesafe' ayarı
Raftinge 'sosyal mesafe' ayarı
Diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
Diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
Sıhhiye Vagonu ziyaretçilerini bekliyor
Sıhhiye Vagonu ziyaretçilerini bekliyor
Kovid-19 hastalarının hemşire robotu 'Atacan' göreve başladı
Kovid-19 hastalarının hemşire robotu 'Atacan' göreve başladı

Mustafa YILDIZ

GEZİ İZLENİMLERİ III SLOVENYA'DAN SONRA 2. DİNSİZ ÜLKE OLAN ÇEK CUMHURİYETİ (ÇEKYA), ESKİ ÇEKOSLAVAKYA-1
16 Mayıs 2019 Perşembe

İmkanlarımız ölçüsünde sadece merakımıza binaen ve dahi, gezmek/görmek maksadıyla yaptığımız seyahatlerin üçüncüsü, bende de en fazla merak ve heyecan uyandıranı eski adıyla “Çekoslovakya” yeni adıyla “Çekya”ya(Çek Cumhuriyeti) oldu.Gezi sonucu bu ülke ile ilgili edindiğimiz izlenimleri merak edenler için faydası olur düşüncesiyle sizlerle de paylaşmak istedik.
Ülkemizde II.Dünya savaşı sonrası başlayan, daha doğrusu başlatılan, “Sosyalist Blok” ülkelere karşı yapılan soğuk savaş  propagandalarının etkisinde kalarak, komünist-solcu diye bildiğimiz ülkelere karşı bilinç altımıza yerleşmiş/yerleştirilmiş hep bir “Antipatik algı” çocukluğumuzdan beri var olduğundan, o ülkeler söz konusu edildiğinde, otomatikman hafıza kartımızda hemen bir perişanlık, dram ve yoksulluk görüntüsü canlanırdı.

Halkımızın muhafazakar/sağcı bilinen kesimin ekserisinde de algı/tasavvur buydu.Zaten “O ülkeler sömürüldükleri için fakir ve yoksul olurlar” diye, bu ülkeler sağ cenahta fazla teveccüh görmez, merak uyandırmaz ve tercih de edilmezlerdi.Çünkü; o ülkelerle ilgili bilinenler çoğunluklu olarak resmi ideolojinin bizlere verdiği ile sokakta kulaktan dolma oluşmuş ön yargılarımızdan ibaret idi.
“İnsan çevresinin çocuğudur.” misali bu duygular az da olsa üzerine sinmiş komünist, marksist, sosyalist gibi izmlere karşı hiç sempatisi olmayan biri olarak, bu sistemi prensip edinmiş bir ülke ziyaret edeceğim aklıma bile gelmezdi.Bu yoğun duygu ve düşünce ile ilk defa solcu-komünist bildiğim bir ülkeyi ziyaret edecektim.’Nasıl bir fotoğrafla karşılaşırız acaba?’ diye az da olsa içten içe bir korku/endişe ve heyacanı birlikte yaşadık diyebilirim.

Bilindiği üzere Avrupa, Kıta olarak, belki de en fazla ülkesi olan ve en fazla çeşitte ırkı bünyesinde barındıran bir kıtadır.Buna karşın Avrupa ülkelerini dolaşırken gerek ahlaki ve gerekse estetik ve mimari bakımdan olsun, birçok ortak/benzer yanlar bulabilirsiniz.Ancak, bahse konu ülke Çek Cumhuriyeti (Çekoslovakya) olunca bende oluşan beklenti harap olmuş, pejmürde, yoksul, sömürülmüş bir ülke görüntüsü olacağı şeklindeydi.Bu beklentiyle yola çıkmış olduk.
Ülkeye çok yönden girişi olduğundan, biz Bavyera tarafından Çek topraklarına giriş yaptık.Yolculuğumuz; her iki tarafı doğal yeşil alanlarla kaplı yollardan geçti.Nüfusun büyük çoğunluğu bizdeki gibi şehirlerde yaşadığı için, ender rastlanan köylerin yanlarından geçerken, tek tip mimari ile yapılmış, eskiden Türkiye’de depremzedeler ve göçmenler için yapılan iskan evleri benzeri yapılar görünce, demek ki  “Bize anlatılanlar doğruymuş” diye içimizden geçirdik.
Ülkenin en büyük kenti ve aynı zamanda ülke turizminin de merkezi, başkent “Prag” olduğundan, Çek Cumhuriyeti’nin tamamını ziyaret etme/görme imkanımız da zamanımız da olmadığından, adres olarak herkes gibi biz de Prag’ı seçtik ve oraya doğru hareket ettik.

Şehre girdiğimizde, ilk andan itibaren gördüklerimiz beklentimizin aksine bizi oldukça şaşırttı.Şehrin adeta tam ortasından geçen, her yıl üzerinde uluslararası tekne yarışlarının yapıldığı “Vitava” nehrinin her iki yakasına kurulmuş olan şehir; tarihi kaleleri, hemen hemen tüm caddelerde boydan boya sıralanmış tarihi binaları, muhteşem mimarisi ile “Katedral”leri, tamamına yakını müze veya tiyatroya dönüştürülmüş tarihi “Kilise”leri, nehrin üzerine kurulmuş onsekizi (18) aşkın tarihi köprüleri ile son derece güzel görüntü veren bir şehirle karşılaşmış olmak, şahsen beni son derece şaşırtarak hayrete düşürdü.

Soğuk iklime sahip Prag’ın, aynı tonda soğuk insanlarına inat çoğu yabancı kalabalık bir ziyaretçi turist ile karşılaştık.Beklenmedik bu görüntülerle karşılaşınca, hem ülke hem de Prag şehri hakkında malumat sahibi olmak, bilmediklerimizi öğrenmek adeta mecburi oldu.Bizde uyanan bu merakla yaptığımız araştırma, birebir yaptığımız söyleşiler ve gezip görerek elde ettiğimiz bilgiler neticesi topladığımız malumat ve bilgiyi sizlerle de paylaşmayı arzu ettik.Uzun geçen ramazan günlerinde vakit geçirmeniz temennisiyle sizlere şunları derleyebildik.

Öncelikle, ülkeyi daha yakından tanımanızda kolaylık sağlasın diye kısa ve özet olarak, yakın tarihini ve ekonomik bazı resmi verileri aktarmakla başlayalım istedik.Verdiğimiz rakamlar arasında farklı kaynaklarda azda olsa farlılıklar oluyor/olabiliyor bunun farkındayız.Ancak sonuç itibariyle yapılan/yapılacak yorum ve tahlillere etkisi söz konusu olmayacağından çok da önemsemedik.Zaten amacımız verilecek bilgiler neticesinde doğru tespitlere ulaşmak, sağlıklı yorumlar yapabilmektir.

Malum olduğu üzere Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte I.Dünya savaşına giren Avusturya-Macaristan İmparatorluğu mağlup olunca, 1918 yılında Slovakya, Bohemya, Moravya, Silezya ve Karpat Rutenya’nın birleşmesiyle “Çekoslovakya” isminde yeni bir devlet kurulmuş oldu[1].
Ülke henüz yapılanma aşamasını tam tamamlamadan II.Dünya savaşında (1939) Nazi Almanya’sı tarafından işgal edildi.Slovakya Almanya’yla anlaşarak Çek’lerden ayrıldı.Ancak 1945 yılında Sovyetler Birliği ile Amerikan Askerleri Almanları ülkeden çıkarınca, Slovakya Çekoslovakya ile tekrar bir araya geldi.

1948 yılında Çekoslovakya’da Komünistler iktidara gelince aldıkları kararla “Doğu Bloku” ülkelerine dahil oldular.Bilahare Sovyetler Birliğinin dağılması ile (1991) kırk bir (41) yıl süren”Varşova Paktı” dönemi de sona ererek tekrar müstakil devlet haline geldi[2].
1 Ocak 1993’de “Kadife Devrimi” adı verilen kansız bir devrimle Çekoslovakya kendi içinde tekrar ikiye ayrılarak, bu sefer “Çek Cumhuriyeti” ve “Slovakya” olmak üzere iki yeni devlet olarak tarih sahnesine çıktılar[3].

Çok geçmeden altı (6) yıl sonra Çek Cumhuriyeti (1999) Nato’ya kabül edildi. 2004 yılında da Avrupa Birliği’ne (AB) dahil oldu.2016 yılında aldığı bir kararla da ismini “Çekya” olarak değiştirdi.Ancak halen “Çek Cumhuriyeti” ismi resmi olarak kullanılmaktadır[4].
Yaklaşık on bir milyon (11) nüfusa sahip “Çek Cumhuriyeti” başkenti “Prag” olup, yönetim şekli ise “Üniter Parlementer Cumhuriyet”dir.Toplamda on üç (13) il’e sahip olan Çek Cumhuriyetinde, illeri Valiler yönetirken, başkent Prag’da ise idareyi, Meclis ve Başkanlık Güçleri ile Şehir Konseyi ve Belediye Başkanı birlikte yürütür[5].

Yüzölçümü 78,866 Km2 olan Çek Cumhuriyeti’nde, Nüfusun % 90,4’ü Çekli, % 3,7 Moravyalı, % 1,9 Slovak, % 4 diğerleri (Ukraynalı, Vietnamlı, Silezyalı, Polonyalı, Alman) teşkil ederken, 20 bin civarında da Arap ülkelerinden gelen müslüman nüfus yaşamaktadır.[6]
Dini yapısı ise: Yaklaşık olarak % 45’inin dini belirsiz, % 34’ü Ateist, % 10’u Deist, % 3’ü Protestan, % 0,2’si Ortodoks’tur.Çok az sayıda da Arap ülkelerinden gelmiş müslüman nüfus teşkil etmektedir[7].
Kişi başı GSMH’sı 20,360 USD $ civarındadır.Turizm merkezi başkent Prag aynı zamanda “Unesco dünya mirası koruma”sı arasındadır.Ülkenin III.Büyük kenti olan “Ostrava”da ağır sanayi ve zengin kömür yatakları vardır.IV.Büyük kenti olan “Pilsen” ise dünya çapında ihraç ettiği biraları ile meşhurdur.[8]

Çek Cumhuriyeti AB üyesi olmasına rağmen, kendi para birimi olan “Çek Karunası” kullanmaktadır.(1 Euro=25,71 Çek Karunası)
İhracatının % 20’sini otomotiv sektörü (Skoda) sağlamaktadır.Havacılık sektörü de oldukça gelişmiştir.Dünya havacılık sektöründe hafif uçak (Eğitim, Tarım, Yangın, Spor, Planör) üretiminin % 25’i Çek Cumhuriyetinde üretilmektedir (Oldukça yüksek bir rakam)[9].
Ayrıca Elektronik, Kimya Endüstrisi, Cam, Kristal, Seramik, Mobilya ve Nano teknoloji çok gelişmiştir.Bizde pek yaygın olmayan Nano teknoloji hakkında kısaca bilgi vermekte yarar var sanırım[10].

Nano teknoloji; metrik sistem içinde bir ölçü birimi olarak kullanılır.Milyarda bir anlamına gelir.Yunanca ve Latince’den alınan bir kelime olup “Cüce” demektir.Tam bir tanımı yapılmamakla birlikte genel görüşe göre, 1-100 nanometre (Nm) boyutlarda maddelerin anlaşılması, kontrol edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilip, işlevsel hale getirilmesi olarak da tanımlanabilir[11].
Nano teknolojinin gayesi; daha az yer kaplayan, daha az enerji harcayan ürünleri daha az maliyetle üretebilmektedir.Mesela; kir tutmayan duvar boyası, ütü istemeyen kumaş, ıslanmayan elbise v.s.gibi.Yeryüzü madenlerinin hızla tükendiği bir devirde, yakın zamanda nano teknolojinin ne denli bir ihtiyaç olduğu görülecektir.Çek Cumhuriyeti bu alanda dünyada ilkler arasında yer almaktadır[12].

Hiç de bu kadarını tahmin etmediğimiz Çek Cumhuriyeti işte bu.Üsttelik bütün bunlar yüzyılların birikimi de değil, yakın tarihlerde ülkeyi  idare edenlerin gayretleriyle elde edilmiş kazanımlar. Kabaca çizmeye çalıştığımız bu fotoğrafın yorumunu okuyucu yapar diyerek uzatmadan burda bitirelim diyorum.

Kaynakça:
1-https://tr.wikipedia.org/wiki/Çek_Cumhuriyeti_tarihi
2- 1993 senesi İstanbul basımı TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 8. cildinde, 254-255 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
3-Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
4-Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc.e nisan 2019rişim
5-Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarını kabül etmiş olursunuz. Wikimedia Foundation, Inc. Erişim Nisan 2019.
6-Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.Erişim Mayıs 2019
7-https://tr.wikipedia.org/wiki/Çek_Cumhuriyeti_tarihi.Erişim Nisan 2019
8, 9-Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
10-Vikipedi® (ve Wikipedia®), Wikimedia Foundation, Inc..
11-www.czechtradeoffices.com/tr/about-us/traditional-czech-export-sectors
12-https://www.bilgiustam.com › Bilim.

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Esra SARI
Esra SARI
YALNIZLIK ÜZERİNE
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
ESNAFIN DURUMU
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
GÖBEKLİTEPE VE NİCELERİ
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
İNEK ŞABAN
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
DIŞ BORCA DİKKAT
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
BİR VAROLUŞ SORUNU OLARAK “HOŞGÖRÜ”
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
TURİZM SEKTÖRÜNÜN EN ZOR YILI
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ EKONOMİ ÇABALARI
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
ONLİNE HAYAT
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
TOPARLANMANIN V HALİ
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE SİYASİ PARTİLER-1
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
EMPERYALİZMİN TÜRK KORKUSU
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
PYGMALİON ETKİSİ
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
KORONA SÜRECİNDE YAPILAN MERKEZİ SINAVLARININ ÇOCUK VE GENÇLERİMİZE YAŞATTIKLARI
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
ÇAR PUTİN, LİBYA'YI SURİYELİLEŞTİRİRKEN
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
TARIMDA HOBİ MESELESİ
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
MUTLULUK İLE İLGİLİ
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
HİKMET ARAYIŞI
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva