ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA SAĞLIK YAŞAM VİDEOLAR
'Kırmızı uyarı' verilen iller için alınan tedbirler
'Kırmızı uyarı' verilen iller için alınan tedbirler
TİSK'ten asgari ücret açıklaması
TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kırkpınar'ın kültürel meşalesi 661 yıldır yanıyor
Kırkpınar'ın kültürel meşalesi 661 yıldır yanıyor
NASA'dan bir ilk
NASA'dan bir ilk

İsmail CİNGÖZ

FERGANA VADİSİ’NDEN TÜRK BİRLİĞİNE
6 Mayıs 2021 Perşembe

Sınır sorunları yaşayan Kırgızistan-Tacikistan arasında yeni çatışmalar gelmesi dikkatleri bu bölgeye yoğunlaştırmıştır. Resmî açıklamalara göre 28 Nisan 2021 günü Tacikistan’ın kuzeyinde yer alan Sughd bölgesi ile Kırgızistan’ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehri sularının kullanımı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iki ülke halkı arasında meydana gelen taşlı sopalı kavga şiddetlenmesi ve nerdeyse iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir. Endişeyle takip edilen olayda 1’i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bilgileri çeşitli basın kuruluşlarında yer almıştır.

Fergana Vadisi olarak bilinen bölgede onlarca çatışmanın yaşanmasının en büyük sebebi Sovyet Rusya’dır. Zira 1917 Bolşevik Devrimi’nin ardından 1922-1991 yılları arasında varlığını koruyan Sovyet Rusya’nın 1920-1980 yılları arasında Fergana Vadisi’nde sınır komşusu olan Kırgız-Tacik-Özbek topraklarının yaklaşık 90 defa sınır değişiklikleri ile keşmekeş hale getirilmiş olmasıdır. Yetmezmiş gibi anklav sistemi ile (bir ülkede ada şeklinde bulunan başka bir ülkeye ait toprak parçası) Fergana Vadisi sahasında Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında halkların diğer ülkeler içerisine yerleştirmek suretiyle çarpık bir politika uygulayan Sovyet Rusya yönetimi ayrıca sınırlar arasında bilinçli olarak muğlaklıklar oluşturması çatışmaların en büyük sebebi olduğu muhakkaktır. (Mevcut anklavların çoğu Kırgızistan topraklarındadır) Çünkü “böl ve yönet” politikası uygulayan Sovyet rejimi halklar arası yabancılaşmayı ve sorunları kalıcı hale getirdiği görülmektedir.

Dolayısı ile Sovyet Rusya döneminde oluşturulan sınırlar özellikle girintili-çıkıntılı olacak şekilde ve fiziki/coğrafi şartlar dikkate alınmaksızın bilinçli olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Çünkü durum içinden çıkılmaz bir hale evrilmiştir.

Doğu-Batı uzanımında 330 km, kuzey-güney istikametinde 170 km olan, etrafı Tanrı ve Pamir Dağları ile çevrili Fergana Vadisi’nin dışa açılan tek kapısı Khujand Geçidi’dir. Bu sahada yer alan Celalabad ve Oş şehirleri Kırgızistan’a, Sogd bölgesi Tacikistan’a, Namazgah, Andican ve Fergana şehirleri ise Özbekistan’a aittir.

1980’lerden itibaren devam eden sınır çatışmalarının ana sebepleri olarak; akarsu kaynakları ile birlikte bölgede kurulu baraj sularının paylaşımı, yolların kullanımı, hayvan otlatma, sınırdan izinsiz geçişler ve inşaat projeleri gibi günlük hayata dair olaylar olarak değerlendiriliyor olsa da en önemli hususun gözden kaçırıldığı görülmektedir. Fergana Vadisi zengin yer altı ve yer üstü doğal kaynaklara sahiptir.

Petrol, kömür, doğal gaz, demir, bakır, cıva, gümüş, tuz, bizmut, boksit ve antimon yataklarına sahip olan Fergana Vadisi Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan devletleri arasında paylaşılmıştır. Doğal kaynaklarla birlikte; otomotiv, kimya ve petrokimya gibi önemli endüstri dalları da Fergana’da yoğunlaşmıştır. Ayrıca verimli tarım alanlarına da sahip bölgede yoğun olarak üretilen pamukla birlikte ipekçilik, çiçekçilik ve sebzecilik de çok yaygındır. Bu kadar zenginliği barındıran Fergana Vadisi bölgesel barış için[1] kilit durumundadır. Dolayısı ile Fergana Vadisi sadece Türk dünyasını için değil bütün Orta Asya’yı istikrarsızlaştırabilecek potansiyele sahip olduğu için bölgede kalıcı barış elzemdir.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan kadim Türk yurdu Fergana Vadisi, coğrafik olarak Orta Asya’nın % 5’ine karşılık gelse de Orta Asya nüfusunun %25’ine tekamül eden 10 milyondan fazla nüfusu ile de göze çarpmaktadır.

***

Sovyet Rusya tarafından sık sık uygulanan sınır değiştirmelerle hiçbir etnik grubun kendi başına ayakta duramayacağı ve tam bağımsız olamayacağı şekilde sürekli bölgesel sorun kaynakları yaratıldığı görülmektedir. Sovyet Rusya’nın 1980’lerin sonunda kontrollü bir şekilde dağılmasının ardından diğer bölgesel devletlerle birlikte bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan ve Tacikistan arasında mevcut olan 976 kilometrelik sınır hattının 504 kilometresinde taraflar anlaşmış durumdadır. Mutabakatın sağlanamadığı 472 km’lik sınır hattının tartışmalı statüsü ise hala devam etmektedir. Buna bağlı olarak onlarca küçük çaplı çatışmalar yaşanmış ve yaşanan taciz atışlarının zaman zaman şiddetlenmesi üzerine defalarca savaşın eşiğinden dönülmüştür.

Tarafların defalarca bir araya gelerek sınırlar başta olmak üzere mevcut sorunların çözümünü ele aldıkları bilinmektedir. 20 Mart 1992 yılında Kiev’de Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının belirlenmesi için “Bağımsız Devletler Topluluğu Üyesi Devletlerin Devlet Sınırlarının ve Denizdeki Ekonomik Bölgelerinin Korunması Hakkındaki Antlaşma” imzalanmıştır. Mart 1995’te Daşoğuz’da bir araya gelen Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan devlet başkanları “sınırların dokunulmazlığı ve toprak bütünlüğünün teyidi” hususunda anlaştıklarını ilan etmişlerdir. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün kuruluş çalışmaları döneminde de sınır sorunlarının çözüme kavuşturulması[2] hususuna özellikle vurgu yapıldığı görülmektedir.

26 Temmuz 2019 tarihinde ilk defa bir araya gelen Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları da sınır sorunlarının çözümünü ele almışlar fakat çatışmaların yaşanması bir türlü önlenememiştir. 2005’te yaşanan Andican Olayları örneğinde görüldüğü gibi; Fergana Vadisi’nde mevcut çok etnikli yoğun nüfus yapısı içerinde çeşitli uluslararası terör örgütlerine mensup militanların hücresel yapılanmalarla varlıklarını sürdürmesine olanak tanıması nedeniyle daha büyük çatışmalara kolaylıkla evrilme potansiyeli nedeniyle sorunların acilen çözüme kavuşturulması elzem ve acil hale geldiği göz ardı edilmemelidir.

Üstelik ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere bölgeye yerleşmek amacında oldukları biline emperyalist küresel güçlerin ve provokatörlerin varlığı kalıcı barışı mecbur kılmaktadır. Bölge ülkelerinin liderleri çözüm sürecine başka ülke ve tarafları dahil etmeden, barış kuvvetleri adıyla yabancı askerleri bölgeye sokmadan sorumluluklar üstlenerek, reel durumlar üzerinden hareket ederek sorunları kendi aralarında bir an önce çözüme kavuşturmanın yolları aranmalıdır. Zira çözümün mümkün olabilirliği Kırgızistan-Özbekistan uzun bir sürecin ardından büyük oranda sınır sorunlarını hallettikleri görülmüştür. Ayrıca Sovyet Rusya’nın dağılmasının ardından Çin ile sınırları olan bölge ülkelerinin sınır sorunlarını kısa zamanda çözüme kavuşturdukları ortadadır. O halde Kırgızistan ile Tacikistan da bir an önce sınır sorunlarını halledebilmelidir.

Dolayısı ile bazı tedbirlerin çözümü kolaylaştırabileceği mahallinde tespitlerle mümkün olabilecektir. Zira sınırındaki çatışmaların genellikle iki ülke halkının bir arada yaşadığı yerleşim birimlerinin sokaklarında meydana geldiği görülmektedir. Bu bölgelerde etnik yapıların birbirinden nasıl izole edilebilirliği, yeni çatışmalara sebep olmadan nüfus değişimlerinin master çalışmaları objektif kurullarca mahallinde araştırılmalıdır.

Sonuç Olarak;

Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları daha büyük bölgesel krizlerin ve çatışmaların habercisi durumundadır. Her iki devlet yöneticileri ve karar alıcı mekanizmalarının inisiyatif almalarıyla birlikte Türk Konseyi tarafından çözüm üretilebilmelidir. Çünkü Rusya, ABD ve Çin başta olmak üzere emperyalist ülkelerin de yoğun ilgi alanında bulunan Fergana Vadisi, aynı zamanda silah ve uyuşturucu kaçakçılığına ortam sağlaması, uluslararası terör örgütlerinin rahatlıkla yapılanma imkânı bulabilme olanağına sahip olması gibi nedenlerin bahane dilerek bölge dışı güçlerin müdahale etmelerine fırsat verilmemelidir. Zira Orta Asya’dan Kafkaslar sahasına kadar geniş bir coğrafyanın istikrarı Fergana Vadisi’nin huzuru ile doğru orantılı olduğu hatırdan çıkartılmamalıdır.

Fergana Vadisi’nde yaşanan sorunlar karşısında Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Konseyi’nin duruşu ve olaylara yaklaşımı da çok önemlidir. Olası bir çatışma durumunda Türkiye Cumhuriyeti “Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan Karabağ çatışmaları örneğinde olduğu gibi”, Türk Devletleri ve akraba topluluklarına açık desteğini göstermelidir. Çünkü Türk Devletlerinin birbirine olan destekleri uluslararası psikoloji açısından çok önemlidir. Ayrıca Fergana Vadisi’nde sağlanacak olan barışın bir sonraki adımı Türk Devletleri Birliğine uzanacak sürecin ilk kilometre taşlarını oluşturacağı hatırdan çıkartılmamalıdır.

Son söz olarak; İki Kutuplu Dünya Sistemi’nin sona ermesiyle yaşanan sürecin ardından yaşanan gelişmeler neticesi son yıllarda yeni bir dünya sistemi inşa edilmektedir. Dolayısı ile bu sistemde Türk Devletleri ve akraba topluluklarının birlikte hareket edebilmeleri halinde yeni dünya sistemi çok farklı bir konseptte oluşacak ve yeni sistem Türk Dünyası’nın yükseldiği bir zamanı sağlayabilecektir. Türkiye ve Türk Devletleri karar alıcı mekanizmaları bu süreci çok iyi değerlendirebilmek için hazırlıklı olmalı ve ortak projeleri çok iyi bir sistemle işletebilmelidirler.

                   :

İsmail CİNGÖZ; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı/M.A. - BULTÜRK Ankara Temsilcisi. cingozismail01@gmail.com

[1] Levent DEMİRCİ; “Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın Kesişimindeki Sorunlu Vadi: Fergana”, Savunma Bilimleri Dergisi, Kasım 2012, C. 11, S. 2, ss. 33-69.

[2] Abdrasul ISAKO; “Kırgızistan-Tacikistan Sınır Sorunları”, ANKASAM, 25.03.2019.

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
TATİL Mİ? O DA NE?
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
'MİLLET İTTİFAKI'NIN ÖNERİSİ: 'FRANSIZ YARIBAŞKANLIK MODELİ'
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
KADINLAR EN ÇOK PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ
Fatmanur ÇOLAK
Fatmanur ÇOLAK
EVLİLİKTE MUTLULUĞUN SIRRI NEDİR?
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
KAYIP SURİYELİLER
Esra SARI
Esra SARI
KİTAP ALMAK BİLE ZOR
Murat BALCI
Murat BALCI
ENFLASYON TATİLİ DE VURDU
Nesrin YARIM ÖZOĞLU
Nesrin YARIM ÖZOĞLU
GERÇEKTEN BUĞDAY SORUNU YAŞANIR MI?
Merve ŞAFAK ERGÜN
Merve ŞAFAK ERGÜN
DOĞRU BİLİNEN DİYET EFSANELERİ
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
KRİZ YENİ FIRSATLAR DOĞURUYOR DERKEN
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
TÜRKİYE, HEPİMİZDEN BÜYÜKTÜR! (SİYASETİN PROGRAMINDA NELER OLMALIDIR?)
Ebru BALIKÇI
Ebru BALIKÇI
SINAVI BAŞARIYLA GEÇENLER
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
İTTİHAT VE TERAKKİ ÜYELERİNİN YARGILANMALARI-IX
Kadriye CİRİTCİ
Kadriye CİRİTCİ
GÖNÜL ALMAK
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
GIDA İSRAFINA DİKKAT
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
İSLÂM'DA İLK ORTAYA ÇIKAN FARKLI SİYASİ EKOLLER
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
İŞ İNSANI FESİH ZEKİ MERT’İN BAŞARISI…
Nimet KÜLTEKİN
Nimet KÜLTEKİN
MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BESLENME
Burak BALCI
Burak BALCI
NÜKLEER SAVAŞI ÖNLEDİ, EMEKLİ EDİLDİ, SESSİZCE ÖLDÜ!
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
HEZEYAN
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
DİN İLE YOLLARIMIZI YİTİRDİK
Bekir ATACAN
Bekir ATACAN
FRANSA’YA KARŞI ÇOK FRANSIZ MI KALIYORUZ?
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
ZITLIKLAR
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
NOMOFOBİ
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
DAHA MUTLU HİSSETMENİZ İÇİN
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
FERGANA VADİSİ’NDEN TÜRK BİRLİĞİNE
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
ÜLKENİN KALKINMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
BİSİKLET KÜLTÜRÜ
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Sağlık Yasam
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva