ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA SAĞLIK YAŞAM VİDEOLAR
Marmara Üniversitesi 132 Öğretim Üyesi alacak
Marmara Üniversitesi 132 Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi personel alıyor
Şırnak Üniversitesi personel alıyor
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
Diş tedavisi vatandaşın kapısında
Diş tedavisi vatandaşın kapısında
Ticaret Bakanlığı 18 Bilişim Personeli alıyor
Ticaret Bakanlığı 18 Bilişim Personeli alıyor

R.Bülend KIRMACI

DENİZCİLİK BAKANLIĞI VE DENİZCİ GENELKURMAY BAŞKANI!
29 Haziran 2022 Çarşamba

Türkiye, Asya ile Avrupa’nın köprü yolunda etrafı denizlerle çevrili büyük bir ülkedir. Türkiye’yi iktisadi açıdan da büyütmek ve refahı topluma mal etmek için yapılması gereken işlerin başında, bir Denizcilik Bakanlığı kurulmalıdır. Yakın geçmişte “oluşturulan” ancak günümüze kadar devam ettirilmeyen böyle bir bakanlık, devlet hiyerarşi içinde yerini almalı ve en önemli yatırımcı, uygulamacı bakanlıklardan biri olarak, denizlerimizdeki iktisadi çıkarlarımızı korumak, limanlarımızın işletilmesini planlamak ve icra etmek, su ürünleri tarımından yararlanılmasında rehberlik ve öncülük katkısı yapmak, deniz yoluyla turizm potansiyelimizin artırılmasına ışık tutmak ve elbette doğrudan bir görev olarak, deniz ticaret filomuzun dünya genelindeki taşıma kapasitesini artırmak ve bu anlamdaki sigorta dahil tüm güvenceler açısından Türkiye’mizin haklarını korumak için faaliyette bulunmalıdır.

DİSİPLİNLER VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Bugün karasuları, münhasır ekonomik bölge, denizler altındaki enerji yatakları ve açık denizlerde sondaj ve arama etkinliklerinin daha yoğun konuşulduğu bir çağdayız. Gerek iktisadi gerek güvenlik açısından, devlet düzeni içindeki savunma, dış işleri, enerji, sanayi, ticaret, tarım, başta olmak üzere, denizlerimiz ve deniz tarımıyla ilgili varlıklarımız konusunda icraat yetkisine sahip diğer tüm bakanlıklar ve birimler ile koordineli çalışacak böyle bir bakanlık (Denizcilik Bakanlığı) ülkemize eşsiz yararlar sağlayacaktır.

ÜNİVERSİTELER VE İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI

Denizcilik Bakanlığının aynı zamanda gemi adamı ve denizcilikle ilgili diğer ve tüm insan gücünün yetiştirilmesi hedefinde olan üniversite ve yüksek okullar ile askeri liselerin ilgili bölümlerinde, müfredatın geliştirilmesi, modern öğretim teknik ve ekipmanlarının temini ve deniz insan gücünün planlanması açsından da eşsiz işlevleri olacaktır. Hiç kuşkusuz, oluşturulacak ve kurulacak bir Denizcilik Bakanlığı, Atatürk’ümüzün gösterdiği “Denizciliği Türkün Milli Ülküsü” olarak tanımlayan hedefinin gerçekleştirilmesi için gece-gündüz çalışacak, kalkınmamız açısından turizm olsun, taşımacılık olsun, limanlar ve tersaneler aracılığıyla olsun, su ürünlerinden yararlanma ve bu bağlamda gıda güvenliğine katkı yapma alanında olsun, hatta yelken başta sportif etkinlikler bağlamında olsun, topluma büyük ve eşsiz hizmetlerde bulunacaktır…

KAZANIMLARIMIZI KORUMAK DENİZ GÜCÜMÜZE DE BAĞLI

Esasen Denizcilik Bakanlığı kurulması fikrine arkada kalan yıllarda çok daha yetkin katkılar sağlayan ve bugün de fikri-takip açısından konuyu gündemde tutmaya çalışan çok değerli aydınlarımız ve kurmaylarımız vardır. Onların bu gayretlerini saygıyla selamlıyorum.

Bir yurttaş olarak benim muradım; konuyu bir kez daha gündeme getirmektir.

Nitekim “unutulmaması” gereken başkaca konular da vardır, onların başında bayramlar gelmektedir: Gerçekten, her 1 Temmuz’da kutladığımız Kabotaj Bayramının önemi ve değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Kabotajın borçlar idaresi cenderesinden kurtulan ve genç devrimci Cumhuriyeti ile dünyaya örnek olan bizim gibi bir ülkenin bağımsızlığı, hükümranlığı ve egemenliği açısından taşıdığı önem saymakla bitmez. Biz, her başımız sıkıştığında örneğin geçenlerde Karadeniz’de artan savaş gerilimi karşısında, Lozan Antlaşması gibi, Kabotaj konusu gibi kazanımlarımıza sığınıyoruz. Unutmamalıyız!

LOZAN’DAN MAVİ VATAN’A DENİZLERDEN SULARIN PLANLANMASINA

Halkıyız ancak hayatın olağan akışında da bu değerlerimizi okumak, anlamak ve geliştirmek zorundayız. Dün Lozan olmadan bugün Kıbrıs’ta garantör olamazdık, Karadeniz’de muhrip gemilerin geçişine sınır koyamazdık, dün Kabotaj olmadan bugün Mavi Vatan’ı savunamaz, nihayet Mavi Vatan’ı (emek verenlere saygıyla) benimsemeden bugün, Münhasır Ekonomik Bölgelerin ihdası yoluyla, Libya’da başlayıp, Mısır ve Suriye koordinatlarıyla kendimiz ve bölgemiz için siyasi ve iktisadi güvenli rotalar çizemezdik. Demek ki, devamlılık şarttır, fikir takibi şarttır, bilimsel çalışma şarttır ve denizler alanında ve örneğin su yataklarının güveni ve verimini de içerecek boyutta tüm çalışmaları ve çabaları planlamak ve icra etmek için bir Denizcilik Bakanlığı da şarttır!

YAKIN GELECEĞİN SAVAŞ VE BARIŞI SU ÜZERİNDEN DENİZLERDE

Bu doğrultuda satır arasında kalmadan ifade etmeliyim ki, yakın geleceğin savaş ve barışlarının “su” konusunda cereyan etme olasılığına karşı Türkiye, Fırat ve Dicle suları gibi tüm su kaynaklarını mutlaka çok sıkı takip etmeli bu amaçla uzay teknolojisi başta en yeni gelişmelerden yararlanmalıdır, nitekim, üç yıldır yazmaya ve önermeye çalıştığım gibi bir Fırat ve Dicle Suları Planlama Üst Kurulu oluşturulmalıdır. Bu Kurul, belki ilk başta kimilerine çağrıştıracağı gibi bencilce bir saik ile değil, yıllardır izlemekte olduğumuz ve “barışa” ve huzura en cömert katkıları sergilediğimiz anlayışın uzantısında, bölge barışına katkıda bulunmaya yardımcı olacaktır. Bunu böyle anlayanlar, bölgemizde emperyalizmin tasarladığından başka bir hayat ve paylaşım tarzı olduğunu kavrayacaktır. Bu “Kurulun” oluşumu bir çok bakanlığın o arada Denizcilik Bakanlığının da mesai katılımını ve katkısını gerektirebilecektir. Özcesi Denizcilik Bakanlığı, yalnız denizlerde değil, su yatakları ve kaynakları da dahil bir çok alanda ülkemize büyük katkılar yapabilecek bir kurum olacaktır.

LİMANLAR DEVLETİN, VERİMİ HALKINDIR!

Öte yandan bu anlamda ve bu konuda limanlara değinmeden de geçilemez. Çünkü liman ve tersane işleri de bence, Denizcilik Bakanlığı’nın doğrudan ve dolaylı etkinlik alanlarına girmektedir ve girmelidir. Tüm limanların devlet işletmeciliğinde olması esastır. Limanlar, yazlıkçı kampı veya “bohem otelleri” değildir, lojistik, taşımacılık ve turizm hareketliliği açısından güven ve önem katsayısı artan girizgahlar, barınaklar ve kalkış noktalarıdır. Limanlar; yat-kotra barınağı, turistik gemilerin durağı veya yük depolama ünitesi olarak ayırmadan ifade etmeliyim ki; stratejik iktisadi varlıklarımızdır. Deniz ticaretimizi geliştirmede özel sektörün katılımı ne denli değerliyse, limanların da devlet tarafından işletilmesi o denli önemlidir. Aynı zamanda kara-yolu ve demir-yolu yük ve nakliye taşımacılığıyla entegre ulaştırma işlerimize de katma değer sağlayacak limanlarımız; Mavi Vatan’dan su ürünleri tarımına iktisadi verimini ve güvenini artırmak istediğimiz ülkemiz için, birer sancak, birer nişangah, birer kale, birer gözlem-evi olarak işlev görmelidir.

‘DENİZCİ’ GENELKURMAY BAŞKANI!

Türkiye’nin güçlü bir deniz ülkesi olduğunun bir ifadesi olarak, dilerim günü gelir, denizci kökenli bir komutanımız askeri şura tarafından Genelkurmay Başkanı olarak belirlenir. Bu dosta da düşmana da en iyi yanıtlardan biri olacaktır. Düşünelim Akdeniz’de (Ege dahil elbet) bizlere karşı -şimdilik- bir şov (daha çok gövde gösterisi) amacıyla ABD, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs kesimi tatbikatlar yapıyor, bitmedi: Amerika 2000’li yılların başında “bir adada (Kıbrıs) başlayacak çatışmalar ve ülkemizde yaşanacak doğal bir afet sonrası Türkiye’yi işgal provasını, bir tatbikat olarak” sunuyor… (Dikkat ediniz bu nedenle savaş açamazsınız çünkü nihayet bu bir senaryo nihayetinde ancak ipuçları veriyor)

Öte yandan artan düzensiz göçler en çok da karasularına vuruyor, diğer yanda “açlığın dünyasında” deniz haydutluğu vakaları artıyor; tüm bunlar denizlerdeki güvenlik meselesini çeşitlendiriyor, konvansiyonel savunma konularına ek görev alanları açıyor;  örneğin rahmetli babam İbrahim Kırmacı’nın, genç bir subay olarak kurulmasına katkı yaptığı (diğer önemli katkılarından biri de deniz hava kuvvetlerinin kurulmasıdır) Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kurumların önemi gün be gün artıyor..

Ticaret gibi savunma faaliyetleri de belli bir çeşitlenmeye gidiyor…  

Gerçekten, savunma meselelerinin ticari meselelerinden ayrılmazlığı içinden bakınca da, deniz kuvvetlerinin bilinen gücünden alınan ilham temelinde, Türkiye’nin denizci bir Genelkurmay Başkanını belirlemesi, dünyaya da verilecek en iyi mesajlardan biri olarak değerlendirilebilir.

Türkiye’mizin güvenlik ve ekonomik anlamda daha da “Denizcileşmesi” umuduyla Hayatta olan tüm “denizcileri’ saygıyla selamlar, ebediyete intikal eden tüm denizcileri de rahmetle yad ederim.

Önceki sayfa   Sayfa başına git  
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Fatmanur ÇOLAK
Fatmanur ÇOLAK
ÇOCUKLAR VE GELECEKLERİ
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
CARİ AÇIK VE DÖVİZ BEKLENTİSİ
Esra SARI
Esra SARI
VATANDAŞ DIŞARDA YEMEK YEMEYE ÇEKİNİR OLDU!
Murat BALCI
Murat BALCI
İŞSİZ AMA ÜNİVERSİTE MEZUNU!
Nesrin YARIM ÖZOĞLU
Nesrin YARIM ÖZOĞLU
TÜKETİM ÇILGINLIĞINA KAPILANLAR
Sedat SADİOĞLU
Sedat SADİOĞLU
VAZGEÇİLMEZ ELEMAN: 'İNSAN'
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
İZMİT TEHCİRİ YARGILAMALARI-I
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
RESESYON RÜZGARLARI DIŞ TİCARETTE ESİYOR
Aybala Almina MELEK
Aybala Almina MELEK
BİLGİ ÇAĞINDA BİLGİSİZLİK
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
JEOTERMAL SERALARLA MALİYETLER DÜŞÜYOR
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
BALKANLARIN UKRAYNA'SI: KOSOVA
Elif AYDIN
Elif AYDIN
KİM İZLİYOR BU TÜRK DİZİLERİNİ?
Nimet KÜLTEKİN
Nimet KÜLTEKİN
MENAPOZDA BESLENME
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Ebru BALIKÇI
Ebru BALIKÇI
EV İŞLERİ DEMANSTAN KORUYORMUŞ
Kadriye CİRİTCİ
Kadriye CİRİTCİ
YAZ GÜNLÜĞÜMDEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
DAMDAN DÜŞENİN DİYECEĞİ BİTMEZ!
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
YOK EDİYORUZ...
Merve ŞAFAK ERGÜN
Merve ŞAFAK ERGÜN
KURBAN BAYRAMI’NDA METABOLİZMAYA DİKKAT!
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
SEÇİM VİRAJINDA EKONOMİ
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
GIDA İSRAFINA DİKKAT
Burak BALCI
Burak BALCI
NÜKLEER SAVAŞI ÖNLEDİ, EMEKLİ EDİLDİ, SESSİZCE ÖLDÜ!
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
HEZEYAN
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
DİN İLE YOLLARIMIZI YİTİRDİK
Bekir ATACAN
Bekir ATACAN
FRANSA’YA KARŞI ÇOK FRANSIZ MI KALIYORUZ?
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
ZITLIKLAR
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
NOMOFOBİ
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
DAHA MUTLU HİSSETMENİZ İÇİN
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
FERGANA VADİSİ’NDEN TÜRK BİRLİĞİNE
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
ÜLKENİN KALKINMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
BİSİKLET KÜLTÜRÜ
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Sağlık Yasam
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva