ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Karadeniz Teknik Üniversitesine 31 akademisyen alınacak
Karadeniz Teknik Üniversitesine 31 akademisyen alınacak
Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist teslim oldu
Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist teslim oldu
MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma istiyor
Rusya 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma istiyor
HABERLER>ÖZEL HABER
11 Mart 2019 Pazartesi - 07:15

Yaşlılık Şurası'nın bütüncül bir çözüm getireceği inancındayız

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Yaşlılık Şurası’ ile ilgili görüşlerini aktardı.

Yaşlılık Şurası nın bütüncül bir çözüm getireceği inancındayız

HALİL YATAR

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Yaşlılık Şurası’ ile ilgili görüşlerini aktardı. Uluslararası kuruluşların yanı sıra kamu sektörünü, özel sektörü, akademinin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bir araya getiren şura; yaşlı bireylerin sorunlarını çok taraflı olarak ele alıp, müzakere etmek için bir zemin oluşturdu. Şuranın açılış oturumu T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Şurada yaşananları ve kendi değerlendirmelerini gazetemize aktaran Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, “Şuranın yaşlımızın ve emeklilerimizin sorunlarına Cumhurbaşkanlığı katında bütüncül bir çözüm getireceği inancındayız. Ulu önderimiz M. Kemal Atatürk’ün şu sözlerini hiç unutmayalım; ‘Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.’” sözlerini kullandı.

“2019 yılını ‘Yaşlı Yılı’ ilan edildi”
Şuranın açılış konuşmalarında dikkatini çeken detaylardan bahseden Yazıcıoğlu, “Şuranın açılış bölümünde söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız; Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda 2019 yılını ‘Yaşlı Yılı’ ilan ettiğini, bu nedenle bu şurayı düzenlediklerini belirterek, yüz yaşını aşmış asırlık çınarları onurlandıklarını, gündüzlü bakım hizmetlerini artıracaklarını belirtti. Bakan, üçüncü baharın istihdama katılmasını önemsediklerinin, sosyal hizmetleri çoğaltıp çeşitlendirdiklerinin, toplum odaklı bakımın hedeflerinde olduğunun, çalışan ve üreten toplumu yaratmak için uğraştıklarının altını çizdi. Şuranın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanımız; “Gençlik bilgeliği öğrenme, yaşlılık uygulama dönemidir, aklı başa yaş getirir” tespitinde bulunduktan sonra yaşlanan nüfusumuzu genç tutmak için her ailenin en az üç çocuk sahibi olması gerektiğini, nüfusun ülkelerin gücü olduğunu, yaşlılarımızın etkinliğinin ve üretkenliğinin korunması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız; evde bakım desteği, evde tedavi hizmetleri verdiklerini, asıl olanın yaşlının sosyal hayatın içinde, aileleri ile birlikte yaşamaları olduğunu belirterek, cennetin anaların ayakları altında olduğunu, annenin duasının, babanın gölgesinin yettiğini, aile büyükleri ile ilişkilerin sıcak tutulmasını, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Aile büyükleri ile çocukların bir arada yaşaması için teşvik vereceklerini, yaşlıya sahip çıkmanın geleceğimize sahip çıkmak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanımız, hayat boyu öğrenmeye dikkat çekerek, yaşlı vizyon belgesi hazırladıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanımız; “Sosyal devletimizin kimsesizlerin kimsesi olduğunu 2000 yılında 24 TL olan yaşlılık maaşını 601 TL’ye çıkardıklarını, şartları kolaylaştırdıklarını, evde bakım ücretini 1305 TL yaptıklarını, 65 yaş ve üzerine ücretsiz ulaşım çıkarttıklarını, YADES programı ile belediyelerin yaşlılık hizmetlerini desteklediklerini, aktif yaşam merkezleri kurduklarını, emekliye iki bayramda ikramiye verdiklerini, yaşlısını huzurevine bırakan değil, onlarla yaşayan evlat istediklerini” söyledi. Şuranın bir milat olduğunu, yaşlılık konusunu derli toplu hale getireceğini ifade eden Cumhurbaşkanımız, konuşmasının sonunda toplantıya katılan Asırlık Çınarlar’a ödüllerini verdi.” ifadesini kullandı.

“Dünyadan örnekler verildi”
Şuranın açılış oturumunda çeşitli ülkelerden bakanların konuşması olduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın yönettiği ‘Dünya’da yaşlı dostu politikalar’ konulu bir panel düzenlendiğini belirten Yazıcıoğlu, “Konuşmacılar, ülkelerin uygulamalarından örnekler vererek özellikle sosyal güvenliğin önemi üzerinde durdular. Sağlam aile yapısı, yaşlıya saygı, yaşlı haklarının tespiti ve korunması, sosyal yardım ve korumanın önemi, bağımsız, mutlu, üretken, saygın yaşlının olması gerektiği, topluma entegre, itibar ve güven içinde yaşam, panelde tartışılan konulardandı. Panelde, hizmetlerin yerel yönetimlerce sağlanması, yerinde bakım, emeklilerimizin istihdamı, yaşlıların tecrübelerini paylaşmalarına imkan tanınması, asgari bir yaşam geliri, emekli maaşlarının artırılması, çevrenin korunması konuları da gündeme taşınan diğer konular oldu.” şeklinde konuştu.

“Şuranın ikinci gününde eğitime ve sağlığa dikkat çekildi”
Şuranın ikinci gününde yaşananları da aktaran Yazıcıoğlu, “Yabancı uzmanların da katıldığı Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Politikaları ve Bakım Ekonomisi adlı 2 oturum daha yapıldı. Bu oturumlarda hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, aktif ve sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlılık indeksinin her ülkede uygulanması, bağımsız yaşam, yaşlı dostu çevre, yaşlı dostu işyerleri ve hayat boyu öğrenme tartışıldı. Panelde çocukluktan itibaren iyi eğitime ve sağlığa dikkat çekilerek, yaşlı yoksulluğunun önlenmesi, teknoloji kullanımının artırılması, kuşaklararası dayanışmanın sağlanması gündeme getirilen diğer talepler oldu. Uzun süreli bakım, paryatif bakım, bütünleşik bakım, hizmetlerin organizasyonu, gündüz bakım, geriatri polikliniklerin açılması, gündeme getirildi. Yaşlılara yönelik hizmetlerin erişilebilir olması, yaşlılarca yaratılan gümüş ekonomi, yaşlılığın 70 yaşta başlaması önerileri, göçün sorunları, sosyal güvenlikten ve yaşlılık aylığından mahrum yaşlılar panelin konuları arasındaydı.” diye konuştu.

“7 ayrı komisyon görev yaptı”
Şurada 7 ayrı komisyonun görev yaptığını dile getiren Yazıcıoğlu, “Komisyonlar; Aktif ve Sağlıklı Yaşam, Toplumsal Hayata Katılım, Yaşlı Hakları, Bakım Hizmetleri ve Yaşam Kalitesi, Bakım Hizmetlerinin Finansmanı, Yerel Yönetimler ve Yaşlı Dostu Kentler, Yaşlılık Ekonomisi.” dedi ve şöyle devam etti:
“Komisyonlar çalışma sonucunu rapor haline getirdiler. Türkiye Emekliler Derneği’ni temsilen Yaşlı Hakları Komisyonunda görev yaptım. Yaşlı Hakları Komisyonu Raporuna baktığımızda şu tespitleri görüyoruz; BM Yaşlı Haklarına yönelik çalışma yapmakta; yaşlıların spesifik olarak haklarının tespitine çalışmaktadır. BM Yaşlı Hakları Çalışma Grubunda Türkiye Emekliler Derneği akredite edilmiş kurum olarak tarafımdan temsil edilmektedir. 
Ülkemizde özellikle yaşlılarımız için Anayasa’mızın 10. Maddesi ile getirilen pozitif ayrımcılık önemlidir. Anayasa’nın 61.maddesi yaşlıların devletçe korunacağını düzenlemektedir. Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Usul Kanunlarında yaşlılarımızı koruyan özel hükümler vardır. Yaşlı vatandaşlarımıza aylık bağlanmasına ilişkin 2022 sayılı yasa önem arz etmektedir. 
Yaşlılara verilen hizmetler mahalli idareler açısından farlılık gösterebilmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının yaşlı haklarına gelişimine katkıları takdire şayandır. 
Ücretsiz ulaşım, ülkemizin farklı yerlerinde farklı farklı uygulansa da uygulama yaşlının topluma aktif ve tam katılımı için önemli bir haktır.
Yaşlı haklarının sağlanması için politik araçların gerekli olduğu, bu sebeple Yaşlılık Hukuku’nun hukukta yeni bir dal olarak kurulması tavsiye edilmektedir. Yaşlı istihdamı sürdürülebilir olmalı, yaşlıların tecrübelerinden ve deneyimlerinden yararlanılmalıdır. Hayat boyu öğrenme şarttır. Yaşlıların bakım hakkı olmazsa olmazdır. Adalete erişim yaşlılara özel sağlanmalıdır. Yaşlı bireyler açısından yeterli yaşam standartlarının sağlanamamasına neden; emekli aylıklarının düşük, eşitsiz ve yetersiz olmasıdır. Bu durum yaşlılarımızın ekonomik özgürlüklerini olumsuz etkilemektedir.” 

Şuranın yaşlılarımızın sorunlarına çözüm getireceği inancındayız

Sözlerini Ulu önderimizin sözleriyle tamamlayan Yazıcıoğlu şunları söyledi:
“Şuranın yaşlımızın ve emeklilerimizin sorunlarına Cumhurbaşkanlığı katında bütüncül bir çözüm getireceği inancındayız. Ulu önderimiz Atatürk’ün şu sözlerini hiç unutmayalım; “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur”

Etiketler:
 
Kaligrafinin özgün eserleri sanatseverle buluştu
 
Havacılar Sağlık Ocağı açıldı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Kaligrafinin özgün eserleri sanatseverle buluştu
u yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kaligrafi Sergisi, “Kaligrafinin Çağrısı: ...
Bakamayacağınız hayvanları almayın
Kuş ve akvaryum balıkları satan Murat Kansu, hayvan beslemenin sorumluluk ...
İki genç kadın girişimci kafe açtı
İki genç kadın girişimci, KOSGEB’den aldıkları 50 bin lira hibeyle kafe ...
 
Sarımsak fiyatları vatandaşı üzüyor
Sarımsak fiyatları vatandaşı düşündürüyor. Her yemeğin içinde kullanılan ...
Dünyadaki 7 milyar insan ne iş yapıyor?
Ticari Hayat Gazetesi olarak, 2018 yıllarını içeren ve Teach Startup School ...
Yıldız İbrahimova müzik yolculuğunu anlattı
Dört oktavlık sesi ve doğaçlama ustalığı ile 5 kıtaya ayak basan caz sanatçısı ...
 
İKİ ANNE İŞKUR PROGRAMINA BAŞVURDU
İki çocuk annesi olan Emine Nacaksız ve Fatma Cebeci, ev ekonomisine destek ...
Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği öğrencilerle fidan dikti
Her Fidan Bir Yaşam etkinliğinde konuşan Orman Genel Müdürlüğü İşletme- ...
Şiddetsiz toplum için bir araya geldiler
Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, “Şiddetsiz Toplum Derneği, ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
KÜLTÜR YOZLAŞMASI
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
VAROLUŞTA BİR ZORUNLULUK OLARAK “GÜVEN” ÜZERİNE
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
SPOR DEYİNCE AKLINIZA NE GELİYOR?
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
PETROL KRİZİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
PETROLÜN ATEŞİ YÜKSELİYOR
R Bülend KIRMACI
R Bülend KIRMACI
SANAYİLEŞME BİR YAŞAM SORUNU
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİNE HAZIRLANMALIDIR
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
SANAYİ ÜRETİMİ NEDEN ÖNEMLİ?
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
ÖĞRENME HIZI
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
KONUT SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR ?
Esra SARI
Esra SARI
MEDİTASYON YAPMAK STRESİ AZALTIYOR
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
TELEFONSUZ YAPAMAZ OLDUK
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
BONO ALACAKLISI İSENİZ ZAMANAŞIMI SÜRESİNE DİKKAT
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
HAYATA DAİR
Halil YATAR
Halil YATAR
ANKARA'NIN BAŞKANLARI UMUT VERİYOR
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
İLGİNÇ BİLGİLERE DAİR
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
CEMİYET İLE CEMAAT ARASINDAKİ FARK
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
KAYIKÇI DEĞİL "MEKTUP KAVGASI"
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva