ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Selde kaybolanları arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı
Selde kaybolanları arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı
Venezuela'da bir darbe girişimi daha engellendi
Venezuela'da bir darbe girişimi daha engellendi
THY'nin yeni uçağına 'Maçka' ismi verildi
THY'nin yeni uçağına 'Maçka' ismi verildi
72 yaşında 41 kilo verdi
72 yaşında 41 kilo verdi
Umumi tuvalet iflas etti
Umumi tuvalet iflas etti
HABERLER>ÖZEL HABER
9 Şubat 2017 Perşembe - 07:29

“Kahraman uzman camiamızın arkasındayız”

“Ulusal Güvenliğin Sözleşmesi olmaz” diyerek yola çıkan Uzman Jandarmalar ve Uzman Erbaşlar Derneği (UZDER) Genel Başkanı Yakup Toprak, sorunlarını Ticari Hayat gazetesi olarak bize aktardı.

“Kahraman uzman camiamızın arkasındayız”

HALİL YATAR 

Uzmanların da kadroya geçmesi, görev sürelerinin düzenlenmesi ve sağlık hususundaki sorunların öncelikli olarak çözülmesi gereken konular olduğunu ifade eden Uzman Jandarmalar ve Uzman Erbaşlar Derneği (UZDER) Genel Başkanı Yakup Toprak, “Sorunlarımız konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bazı sorunlarda çözüm noktasında sözler aldık onlarında sonuçlanması noktasında takip ve kararlılığımız sürüyor.” dedi.

“Hiyerarşik ve psikolojik yükü ağır bir meslek”
Üniformanın, manevi yönün ve psikolojik yönünün önemine dikkat çeken Toprak, “Üniformalı meslekler tabiatı icabı hiyerarşik ve psikolojik yükü ağır mesleklerdir. İtaat üretiminin sürekliliğini sağlamak ve üretilen hizmetin aksamadan devam ettirilebilmesi; sağlıklı ve düzgün işleyen bir hiyerarşik yapının varlığını gerektirir. Hiyerarşi ise işin niteliğinden kaynaklanan bir emir alıp verme sürecidir. Amaç işin sağlıklı ve amacına uygun gerçekleşmesini sağlamaktır. Üzerinde üniforma taşımak kişiyi hiçbir zaman kendisi ve meslek mensupları için yeni haklar talep etmekten alıkoyamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin profesyonelleşmeye çalıştığı bu süreçte; zamanla en önemli unsurlardan biri haline gelecek olan Uzman Erbaşların kurumsal aidiyet duygularını artırmak, en üst seviyeye getirmek her halde çağdaş bir komuta anlayışının gereği olmalıdır. Unutmayalım ki ordumuzun kurumsal bütünlüğü, bütün yurttaşların temel ilgi ve hassasiyet sahası içerisindedir. TSK’leri saflarında görev yapmış ve yapmaya devam eden tüm Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ulvi değerlerle yaşar, öyle de idare edilmek isterler. Kurum öz evlatlarına üvey evlat muamelesi yapmamalıdır. Ancak Rahmet ve dua ile andığımız Şahadet şerbetini içen kardeşlerimizin şehitlik  makamında iken saf tutmak için yarışanların halen görev yapmakta olan kahraman kardeşlerimizin verimlilik ve etkinlik temelli tespit edilen sorunlarımıza da köklü çözümler üretmek için bir yarış içerisinde olmalarını ve yüksek duyarlılık göstermelerini gönülden temenni ediyoruz.” dedi.
Sorunlarını maddeler halinde sıralayan Yakup Toprak, bir kısmı için yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini bir kısmının ise görmezden gelinmeye devam edildiğini belirtti. 
Toprak, sorunlarını şu maddeler ile ifade etti:
“1. Uzman Erbaşların sözleşmeleri  676 Sayılı KHK’nin 64’ üncü maddesi ile “3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 5’ inci maddesi birinci maddesinde yer alan “Kırk beş” ibaresi “elli iki” şeklinde değiştirilmiş olup bu durumu “KADRO” öncesinde dev bir adım görüp olumlu bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Ancak 52 yaşına kadar Türk silahlı Kuvvetleri bünyesinde kalacak olan uzman erbaşların 45 yaşında fiziki yeterlilikleri kısıtlanacağından 52 yaşına kadar hangi görevlerde istihdam edilecekleri ile ilgili endişelerimizi de dile getirmek isteriz. Tabiatıyla 45 yaşından sonra görev yapacak personelin Karargah ve kurumlarda görev yapabilmeleri veya Astsubay yardımcılığı vb. görevlerde istihdam edilmeleri UZDER olarak talebimizdir.
Yaş sınırlaması; 52 olmadan önce uzman erbaşlıktan dikey geçişle sivil memurluğa intikal ettirilen uzman erbaşların durumunun netleşmemesi bahse konu arkadaşlarımızı endişeli bir bekleyiş içerisine sokmuştur. Hali hazırda sivil memur olarak çalışan uzman erbaşların da 52 yaş sınırından yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hakkında bir belirsizlik vardır bu durumun bir an evvel netlik kazanmasını talep ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde 50 bin İçişleri Bakanlığımızda 25 bin uzman erbaş için yeni kadro tahsisi yapmalı ve onları sözleşmeli durumundan çıkararak bu sorunu çözmelidir.
2. Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların özlük haklarının bir başka statüye bağlanmasını istemiyoruz; Uzman Jandarma Kanunu’nun 21’inci Uzman Erbaş kanunun ise 16’ ncı maddesindeki; “Ayrıca, Uzman Jandarmalara ve Uzman Erbaşlara dereceleri itibariyle Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır” ifadesi, 5/6 ‘sı uygulanır şeklinde 6663 sayılı kanunla yeni düzenleme yapılarak kanunlaştırılmıştır, ancak bizler ne olursa olsun gerektiğinde ülkesi için seve seve can verebiliyor iken Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergenin “aynısı uygulanır” ifadesinin kabul edilmesini istiyoruz. 
Bu değişiklikle emeklilikte ve görevde, diğer personel ile aynı işi yapan Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların aralarındaki aşırı ücret farkının düşürülmesi gerçekleşmiş olacaktır.
3.  Uzman Jandarmaların okulda geçen süreleri hizmetten sayılmazken diğer askeri personelin geçirdiği bu süreler hizmetten sayılmaktadır.

‘Uzman Jandarmalar ordu mensubu değil midir?’
4. TSK’lerinden bağı kesilerek İçişleri Bakanlığına bağlanmış olan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Uzman Jandarma olarak yaklaşık 22 bin personel istihdam edilmektedir personelin tamamına yakını Astsubay kadrolarında görev yapmalarına rağmen hakkaniyetsiz bir şekilde Astsubay haklarında olduğu gibi eşdeğer iyileştirmeler yapılmamaktadır. 2012 yılında daha nitelikli personel yetiştirmek maksadı ile “UZMAN JANDARMA OKULU” kapatılmıştır. Yurdun en ücra köşesinde canla başla ve şevkle görev yapan güzide Uzman Jandarma personeli yetiştiren Uzman Jandarma okulunu kapatması ne kadar doğrudur. Üstelik Uzman Jandarma personeli yerine ihdas edilen kahraman uzman erbaşlarımıza da  ne yazık ki okul dahi açılmamıştır. Uzman Jandarma Okulu’nun 3466 Sayılı yasanın revize edilerek tekrar açılmasını talep ediyoruz.
5. Uzman Jandarmalar, Jandarma Teşkilatı içerisinde önemli bir statüde ve muvazzaf personel olmalarına rağmen “MÜMTAZ TERFİ” hakkından yararlanamamaktadırlar. Mümtaz terfiyi hak eden ve  bu haktan faydalandırılmayan bir personel için bu husus aidiyet hissini zayıflatan bir durumdur.  Askeri personel haklarına aykırı tutum olduğunu düşündüğümüz bu konunun bir an evvel telafi edilmesini talep ediyoruz.

‘Bir diğer hususta eğitimle ilgilidir’
6. Uzman Erbaşlar, lise mezunu askerliğini yapmış, spor testi, yazılı ve sözlü mülakatı başarı ile geçmiş olanlardan teşekkül etmekte ve  3 aylık eğitimlerini tamamlamalarını müteakip birliklerine atanmaktadırlar. Ordumuzun profesyonelleşme çalışmaları içerisinde 3 aylık eğitim ile bu personelden yeterince verim alınabilmesi mümkün değildir. Uzman Erbaşlara, 1 yıllık sınıf okulu açılması, birlik ihtiyaçlarına göre de her yıl düzenli personel alımıyla profesyonelleşmenin sağlam temellere oturtulması sağlanmalıdır.

‘Önem arz eden bir başka konuda, sağlıkla ilgili sıkıntılardır’
7. Rahatsızlığı nedeniyle bir yıl içerisinde 90 gün hava değişimi alan Uzman Erbaşın Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmektedir. Bu rahatsızlıkların vazifesi ile alakalı olsa bile belirtilen süre kadar istirahat alması aynı kanun hükümlerinin uygulanmasına neden olmakta ve personelin hiçte adil olmayan mağduriyetine yol açmaktadır. Bu kanunun da acilen personel lehine düzeltilmesini talep etmekteyiz.

‘Trajikomik olan bir başka konuda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Silahsız kuvvetleri olan silah arkadaşlarımızdır’
9. Türk Ordusu mensubu olan uzman erbaşlara mesleğe başlarken beylik tabancası verilmemektedir. 
Silahlı Kuvvetlerin silahsız personeli Uzman Erbaşlar kendi parası ile zati tabanca almakta, ayrıca resmi elbise üzerinde bulundurması da  engellenmekte olup, bu durum personeli dış tehditlerde karşı  savunmasız bırakmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde muharip sınıflarda görev yapıp da tabanca verilmeyen tek personel Uzman Erbaşlardır.

10. Uzman Erbaşların rütbelerinde düzenlemeye gidilmeli. Üç yılda bir olmak üzere rütbe ilerlemesi yapmaları ve kendi aralarında hiyerarşinin tesis edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca sınıf okullarına alınan uzman erbaşların uzman onbaşı rütbesi ile kursa başlatılması ve kurs bitimini müteakip personelin uzman çavuş rütbesi ile mezun edilerek mesleğe duhul ettirilmeleri  gerekir
 11.  Askeri lojmanlardaki Sb %50, Ast.Sb %45,Uzman erbaş %2,5, Sivil memur %2,5 oranında dağıtımlar yapılmaktadır. Mevcutları fazla olan Uzman Erbaşlarda bu durum mağduriyete sebebiyet vermektedir. Bir başka konuda uygulamada karşılaşılan bir çok sıkıntıya rağmen ceza, atama ve garnizon görev süreleri ile ilgili sorunları giderici hiçbir çalışma yapılmamıştır.
12.  Aile götürülemeyen garnizonlara tayin olan uzman erbaşların, TSK’da görev yapan diğer personele göre oranı çok fazladır. Mahrumiyet şartlarının ağır olduğu bir yerde 5 yıl süre ile  görev yapmaları aile bütünlüğünü sarsmakta, boşanmalara ve psikolojik travma ile intiharlara kadar varan vahim durumlara sebebiyet vermektedir. Bu durum Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki hakkaniyetsiz tutumun en çarpıcı örneği olarak göz önünde bulunmaktadır. Uzman Erbaşların atama ve yer değiştirmeleri Subay Astsubay ve Uzman Jandarmaların atama ve sicil yönetmeliği esaslarına göre düzenlenmesini talep ediyoruz.
13. Uzman Erbaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan personel içerisinde yaka işareti takmayan tek personeldir.
14.  Eğitim kıyafetinde tüm personelin rütbe renkleri siyah olmakla birlikte, harici elbiselerde rütbeler subay, astsubayda sarı renk iken uzman erbaşlarda kırmızıdır. 
Kurum içerisinde her zaman “Aileyiz” denmesine rağmen, bu durum personele üvey evlat muamelesi yaparak dışlanmış izlenimi vermekte olup, halkın gözünde farklı soru işaretleri oluşturmakta onların sarı sizin neden kırmızı sorularına muhatap olmakta   bu durum da personeli moral motivasyon olarak çok büyük bir çöküntü içine sokmakta ve  askerlik mesleğinden uzaklaştırmaktadır. 
15. Uzman erbaşlara askeri mahkemece verilecek bir günlük ceza TSK’den ayırma sebebi olarak uygulanmaktadır. Bu uygulamanın da personel lehine TSK’nin diğer mensupları gibi değerlendirilmeye alınmasını talep ediyoruz
16. Derneğimizi arayan yüzlerce Uzman Erbaş meslektaşımızın en çok şikayet ettiği husus (Bu daha çok Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan J.Uzman Erbaşlardan gelmektedir); Birlik içerisinde Uzman Erbaşlara; Çöp temizletmek, tuvalet temizletmek, parke taşı döşettirmek, inşaat işlerinde çalıştırmak gibi faaliyetler yaptırılmaktadır. Askerlik onuru ile bağdaşmayan ve çoğu zaman statünün insanlığın önüne geçtiği asli görev dışı görevlendirilmelerini asla kabul etmiyoruz. En önemlisi de genç uzman erbaşlara “Siz para için bu işi yapıyorsunuz” şeklinde son derece yakışıksız bir ithamda bulunulmaktadır. Bu gibi durumların devam etmesi Uzman Erbaşlığa olan ilgiyi azaltacaktır.
17. Memurluk yapmadan istifa ederek ayrılmak sureti ile emekli olacağı tarihe kadar bekleyen uzman erbaş meslektaşlarımız emekli ikramiyelerini alırlarken kurumları ile SGK arasında ortalama 7-8 bin TL personel aleyhine bir fark oluşturmaktadır. Bu farkında meslektaşlarımız açısından eksik ödemeden kaynaklı mağduriyet oluşmasına neden olmaktadır. Bu durumun düzetilebilmesi için meslektaşlarımızın sadece SGK’den ödemenin ita edilmesi sağlanmalıdır.
18. 6663 sayılı Kanunun 14. maddesi ile 3269 sayılı Kanunun 5. maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir: “Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.”(Bu oran yasa yürürlük tarihinden evvel 2 yıl ile sınırlandırılmış idi.)
Bu maddeye göre 3269 sayılı Kanuna tabi olanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı 92. maddesinden faydalanabilmeleri için asgarİ yedi yıl hizmet vermeleri gerekmektedir. Kendi isteği ile görevden çekilenlerin yeniden atanmaları için asgari hizmet süresi öngörülmesi elbette kanun koyucunun takdiridir. Ancak Kanun koyucu bu takdirini kullanırken, yedi yıllık hizmet şartının hangi tarihten itibaren aranacağına, bu şartın yürürlük tarihinden önce görevinden ayrılanlar hakkında uygulanıp uygulanmayacağına dair bir düzenleme yapmamıştır.  Bu nedenle Kanun maddesinden önce mesleğe girmiş olan ve 2 yılını doldurup halihazırda ayrılmış olan Uzman Erbaşların hakları yine kanun maddesi ile ellerinden alınmıştır. Bu haksızlığın giderilebilmesi için Kanun maddesine “Kanun tarihinden önce mesleğe girmiş ve 2 yılını doldurup ayrılmış olanların hakları mahfuzdur “ ibaresinin eklenmesini talep ediyoruz.
19. 5434 Sayılı Kanunun 48’inci maddesinde sayılan fiiller dışında; Kendi kusuru olmaksızın görevini yapamaz duruma gelen personelin ayrımının yapılarak “Adi Malul” yerine “Sağlık Malul’ü” olarak adlandırılması ve Sağlık Malul’u tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz, Adi Malul (Sağlık Malul)  emeklileri genellikle rütbe, derece-kademe ve ek göstergelerinin düşük kalması nedeni ile yapılan iyileştirme düzenlemelerden minumum faydalanmaktadırlar. Yapılan düzenlemelerde emsali gibi derece ve kademesinin ilerletilmesi, 657 sayılı DMK’ da memurlara verilen 1.öncelikli yörelerdeki yaptığı hizmetler için 2 yıla fazladan 1 kademe verilmesinin TSK personeline de uygulanması durumunda malüllerin hak kayıplarını azaltılabilmesi mümkün olabilecektir.

‘Bir başka kanayan yara ise sonu adaletsizce ve vefasızca biten meslek değişimi sonucu emeklilik konusudur’
20. 52 yaş uygulamasından önce uzman erbaşlıktan  Memur olanlar ve buradan emekli olanlar aynı hakları alamadıkları gibi uzman çavuş olarak devam ede gelmiş olan hakları da ellerinden alınmakta idi. Üstelik uzun yıllar TSK’ye hizmet etmelerine rağmen bırakın askeri kimlik kartını günü birlik giriş kartını dahi vermeyerek tüm geçmişlerini yok saymaktadırlar. Bu durumun düzeltilmesi acil olarak talebimizdir.
21.  Uzman erbaşlıktan memuriyete geçen ve halen sivil memur olarak çalışanlar ile emekli olan personel 6663 sayılı kanunun öngördüğü 3000 ek göstergeden istifade edememişlerdir. Bu haksızlığın giderilmesini talep ediyoruz. 
22.  Yeni göreve başlayan bir uzman erbaş ile, 20 hizmet yılını tamamlamış bir uzman erbaş arasında maaş ve özlük hakları açısından çok büyük bir farklılık bulunmamaktadır. Bu kapsamda TSK tazminatının kıdem yılına göre düzenlenmesi rütbenin kıdemden sayılması moral motivasyon ve özlük haklarının iyileştirilmesi bağlamında yeniden düzenlenmelidir.
23. 3269 sayılı uzman erbaş kanununda; öncelikle kanunun adında değişiklik yapılarak  “Uzman Erbaş” tabirinin kullanılmamasını yerine “Uzman çavuş” ifadesinin yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu tanımlamanın TSK içerisinde aidiyet duygusunu güçlendireceği ve kurum içerisinde daha anlaşılır bir statüye kavuşacağı açıktır. 
24. Kıbrıs’ta görev yapan uzman erbaşlar için OHAL, hudut bölgesi ve yurt dışı görevlerindeki tazminatlar gibi eşit ve hakkaniyetli olmasını talep ediyoruz.
Kıbrıs şartlarında lojman kontenjanlarının düşük olması mağduriyetlere neden olmaktadır bu durumun düzeltilmesi acil taleplerimiz arasındadır..
25.  Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar orduevlerinden yararlanmak istiyor; Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar TSK’lerinin en önemli unsurlarından olmasına rağmen orduevlerinden yararlanamamaktadır. Bu hususta kişi temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden, insan onurunu çok ağır bir şekilde rencide edici, acı ve trajik hadiseler yaşanmaktadır. Bu ihlallerin ortadan kalkması ve TSK’lerinin çok önemli bir parçası olan uzman jandarma ve uzman erbaşların kuruma olan aidiyet duygusunun artması için mevcut orduevlerinden yararlanmasını veya uzman jandarma ve uzman erbaşlar için her ilde ihtiyacı karşılayacak şekilde orduevi yapılmasını istiyoruz.” 
Sorunlarını maddeler halinde sıralayarak çözüm konusunda da çalışmalarına devam ettiklerini belirten Toprak, “Başta da belirttiğim gibi, gören gözü işiten kulağı ve konuşan dili olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çalışmalarımızı ara vermeden, yılmadan devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

 
Milli Eğitim Bakan Yılmaz: Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
 
Kitapçılar mezatta buluşuyor
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Olgunlar esnafı eski günlerini özlüyor
Yıllardır öğrencilerin, memurların ve diğer kesimlerin uğrak yeri olan, ...
Tüketiciden güvenilir gıdaya ilgi
Tüketiciler fabrikaların doğrudan satış mağazalarını daha fazla tercih ediyor.
Antikanın mistik ruhu Ankara’da can buluyor
Ankara’da 2003 yılında kurulan ilk antika pazarının hikayesini ve antikacılığın ...
 
Engelliler için Gece-Gündüz çalışıyorlar
Engelliler için ele ele vererek Türkiye’nin birçok bölgesinde yöresel ...
“Evlatların ne kadar değerli olduğunun farkındayız”
Adana’nın Aladağ İlçesi’nde 11’i öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği ...
Adonis, 13 yıldır Ankara sokaklarına ses oluyor
Sokak sanatçısı Tufan Adonis 13 yıldır Ankara sokaklarında saksafonuyla kulağımızın pasını siliyor.
 
Eksi 14 derecede 14 saat...
Bir benzin istasyonunda pompacı olarak görev yapan Ali Koçak, (31) Ankara’nın ...
Eksi 15 derecede müşteri memnuniyeti
İş dönüşü, sıcak otomobilin içerisinde havanın ne kadar da soğuk olduğunu ...
“Geçmişi geleceğe taşıyoruz”
Koleksiyoncu Ali Cengiz ellerine geçen tarihi ürünler ile geçmiş yılları ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
SEYAHAT ETMEK ÖZGÜRLÜK
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
EKONOMİYİ BEKLEYEN TEHLİKE
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
HÜRMÜZ’DE ABD-İRAN GERGİNLİĞİ
R Bülend KIRMACI
R Bülend KIRMACI
ÇAĞIMIZ VE YAZGIMIZ
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
SANAYİDE TOPARLANMA GECİKİYOR
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
ALTININ ONS FİYATI ZİRVEDE
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
İSTANBUL SEÇİMLERİNİN ARDINDAN
Nesrin ÖZOĞLU
Nesrin ÖZOĞLU
ERKEK CİNAYETLERİ BİTER Mİ?
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
OTİZMDE AİLELERE DESTEK KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURULMALI
Esra SARI
Esra SARI
HERKES YOUTUBER OLMAK İSTİYOR
Halil YATAR
Halil YATAR
TASARRUF, ÜRETİM VE ÇOK ÇALIŞMAK
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
AKLIN “ MURDAR” OLMASI AKIL TUTULMASI
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
DOĞRU GIDA ALIŞVERİŞİ
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
İNSANDA DİN VE DİNDARLIK ÖLÇÜSÜ
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
KAYIKÇI DEĞİL "MEKTUP KAVGASI"
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva