ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
Kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi
Kelaynaklarda yüksek yavru beklentisi
Raftinge 'sosyal mesafe' ayarı
Raftinge 'sosyal mesafe' ayarı
Diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
Diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
Sıhhiye Vagonu ziyaretçilerini bekliyor
Sıhhiye Vagonu ziyaretçilerini bekliyor
Kovid-19 hastalarının hemşire robotu 'Atacan' göreve başladı
Kovid-19 hastalarının hemşire robotu 'Atacan' göreve başladı
HABERLER>ÖZEL HABER
6 Kasım 2019 Çarşamba - 07:19

Hedefimiz yerli kömür üretimini artırmak

‘Kamu-Özel İşbirliği İle Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı’ açılış programında konuşan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Bayrak, dünya ekonomisindeki eğilimlerin enerji dünyasında da bir takım değişimleri zorunlu kıldığını söyledi.

Hedefimiz yerli kömür üretimini artırmak

İRFAN BAŞÇUHADAR 

Kamu-Özel İşbirliği İle Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı açılış programı geçtiğimiz gün gerçekleşti. 

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünde düzenlenen çalıştaya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldız, Yurt Madenciliği geliştirme Vakfı (YMGV) Ankara Temsilcisi Oğuz Güner katıldı. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından programın açılış konuşmasını Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak yaptı. 

Bayrak; “Kamu- özel sektör iş birliği madencilik sektörü için hayati önem taşıyor”

Bayrak, özel sektör- kamu işbirliğinin madencilik sektörü için de hayati önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi: “Bu işbirliği ile oluşturulan sinerji sayesinde kamunun, özel sektörün ihtiyaç ve yönelimlerini doğru analiz edebilmesi sağlanmaktadır. Titizlikle hazırlanan çalıştay programımızı incelediğimizde de üretim stratejilerinden finansmana, teşvik mekanizmalarından mevzuat düzenlemelerine kadar bir üreticinin karşılaşabileceği tüm sorunlara temas ettiğimiz görülmektedir. Bu eksende, çalıştay neticesinde ortaya çıkacak analizlerin sektörümüzün kalkınmasına katkı sağlamasını temenni etmekteyim.”

Bayrak; “Dünyada elektrik ihtiyacı, enerji ihtiyacından iki kat fazla artış kaydetmektedir”

Dünya ekonomisindeki eğilimlerin enerji dünyasında da bir takım değişimleri zorunlu kıldığından söz eden Bayrak, “Ülkelerin artan enerji taleplerine dönük çözüm arayışları da sektörümüzü doğrudan etkilemektedir. Enerji gündeminde yenilebilir, nükleer enerji gibi alternatif kaynaklar sıklıkla yer alsa da ülkemizin zengin linyit kaynaklarının değerlendirilmeye devam etmesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ucuzlayan yenilenebilir enerji teknolojileri, dijital uygulamalar ve elektriğin rolündeki artışın bir araya gelmesi, dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çoğuna ulaşılabilmesine yönelik değişimin itici gücü olmaktadır. Dünyada elektrik ihtiyacı, enerji ihtiyacından iki kat fazla artış kaydetmektedir” dedi. 

Bayrak; “Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırmak hedefindeyiz”

Bayrak, Türkiye’de büyüyen ekonomisi ile her geçen yıl elektrik talebinde önemli artışların yaşandığını aktardı. Bayrak ayrıca, 2019-2023 dönemi için hazırladığı ‘Stratejik Plan’nın yayınlanmış olduğu da hatırlattı. Planda kurumun 4 ana amaç ekseninde hareket ettiğini belirterek, şunları aktardı: “Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak. Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak… Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek. Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak.”

TKİ Kurumu köklü bir kömür üreticisi 

Bayrak, TKİ Kurumu’nun, köklü bir kömür üreticisi olduğunu ve sektörün nabzını yakından takip ettiğini söyleyerek, “Bu sayede özel sektör ve kamu arasında bir köprü görevi görmektedir. Düzenlediğimiz çalıştayın da bu amaca hizmet etmesini, sektörümüzün sorunlarının çözümü için bir araç ve sektörümüzdeki yatırımların artması için bir motivasyon olmasını temenni ederim” diyerek sözlerini noktaladı. 

Büyükyıldız; “Enerji ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol üstlenmiştir”

Çalıştayın açılış konuşmasında konuşan diğer bir isim ise KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldız idi. Büyükyıldız, ülkemizin,  kömür madenciliği açısından önemli bir rezerv kaynağının var olduğunu hatırlatarak,  şunları aktardı: “Enerji ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Kömür, ülkemizin enerji ham madde potansiyeli açısından en önemli yakıtıdır” diye belirtti. 

Çalıştayın ana temasının kamu- özel işbirliği ile yerli kömür üretimini artırması olduğundan da bahseden Büyükyıldız, şunları söyledi: “Devletimiz, dışa bağımlılığı azaltmak için uyguladığı politikalarla bugün gelinen noktada bu çalışmaların yeterli olmadığını görmüş, milli enerji- maden politikası kapsamında stratejiler geliştirilmiştir. Kömür üretimine yeni bir ivme kazandırmamız gerektiği konusu önemli bir adım.”

Büyükyıldız, “En kısa süre içinde kaliteli kömür üretilmesini sağlamalıyız”

Büyükyıldız ayrıca, 2004 yılında 8.3 milyar ton olan kömür rezervinin bugün ise yaklaşık 19 milyar tona ulaştığını da aktardı.  Değişen- gelişen dünyada alternatif enerji kaynaklarının kömürü ekonomik olmaktan çıkaracağından da söz eden Büyükyıldız, “Bizim kömür yataklarımız değer ve işletmecilik açısından birçok zorlukları içermektedir. Kömür rezervlerimizin ileri teknoloji kullanarak üretilmesinde kömür jeolojisinden kaynaklanan zorluklar bulunmaktadır. En kısa süre içinde kaliteli kömür üretilmesini sağlamalıyız” diyerek sözlerini noktaladı. 

Bir ülkenin kalkınması için en önemli kaynak ülkenin madenleri 

Açılış programında söz alan Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Ankara Temsilcisi Oğuz Güner idi. Güner ise bir ülkenin kalkınması için en önemli kaynağın ülkenin madenleri olduğunu aktardı. Güner,  enerji ve ısınma sanayinin en önemli hammaddesinin ise kömür olduğunu vurguladı. Güner ayrıca, madencilik sektörünün 2 önemli adımının; ‘iş sağlığı güvenliği’ ve ‘çevre’  olduğunu belirtti. 

Programda konuşan diğer bir önemli isim ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı idi. Bakan Yardımcısı Kalaycı, konuşmasına maden sektörünün çok eski zamanlardan beri yapıldığını hatırlatarak başladı. 

Kalaycı, enerji – doğal gaz sektörlerinin oluşturduğu lobinin madencilik sektöründe olmadığını söyleyerek, “Madencilik sektörü; birlik, beraberlik ve lobi yapma anlamında enerji ve doğal gazla kıyaslandığında oldukça geride diyebilirim” dedi. 

Kalaycı; toplumda madenciliğe karşı negatif bir algı var 

Kalaycı, toplumda madenciliğe karşı negatif bir sosyal algının olduğunu da söyleyerek, “Petrol veya doğal gaz bulunsa 82 milyon havalara uçacak ama örneğin kömür, altın rezervi bulsak inanın öyle bir negatif algı oluşmuş ki toplumun önemli bir kısmı ‘bunu keşke bulmasaydık’ diyecek” ifadesini kullandı. 

Kalaycı, madencilik sektöründe maden STK’larının bir araya gelip, iki önemli konuda çalışma yapmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Toplumun bilgilendirilmesi. Maden sektörü ile ilgili maden sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve üniversite hocalarımızın bir araya gelip, ciddi bir doğru bilgilendirme yapmaları gerekiyor. Eğer bunlar yapılamazsa maden sektörü olarak çok ciddi problemlerle karşılaşırız.” 

Yerlileştirme en önemli politikalarımızdan biri

Milli enerji ve maden politikasının 3 temel ayağı olduğundan da söz eden Kalaycı, ‘yerlileştirmenin’ en önemli politikalardan birisi olduğunu belirtti. Kalaycı, “Yerlileştirme dediğim zaman akla kömür madeni geliyor. Dünyada sıralamaya girdiğiniz madenlerden birisi kömür rezervleri.  Biz genç nüfusa sahibiz. 10- 15 yıl içerisinde genç nüfus avantajını kullanarak, daha üst gelir grubuna ya da ekonomiye ulaşamazsak bu fırsatı kaçırmış oluruz.  Çünkü nüfusumuz yaşlanıyor” dedi. 

Enerjiyi yerli kaynaklardan üretmek ve yerlileştirmek lazım 

Ekonominin büyümesi için enerji kaynaklarına ihtiyaç olduğundan bahseden Kalaycı, 2019 yılı hedeflerini şu cümlelerle açıkladı: “Bu enerjiyi yerli kaynaklardan üretmek ve yerlileştirmek lazım… Geçen yıl 100 milyon ton kömür üretimi yakaladık. 2019 yılında hedefimiz ise 110 milyon ton rakamını yakalamak. “ 

Elektrik üretiminde yerli kömürün oranının yüzde 15’ler civarında olduğunu söyleyen Kalkaycı, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Geçen yıl ithal kömüre 4-4,5 milyar dolar para vermişiz. Yerli kömür üretimine ciddi ağırlık vermemiz gerekiyor. Kamu- özel sektör iş birliği içerisinde yerli üretimin artırılabilmesi için neler yapılabilir araştırmak lazım.” 

TKİ hakkında 

Hizmette 62. Yılını tamamlayan TKİ, 3 işletme müdürlüğü ve 7 kontrol müdürlüğüyle çalışmalarına devam etmektedir. TKİ Kurumu 4000 kadrolu çalışanı ve dolaylı olarak istihdam sağladığı 15 bine yakın personeliyle köklü bir ailedir. 2018 yılını 198 milyon TL kar ile kapatan kurum; sadece istihdama sunduğu katkı ile değil ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2003 yılından beri temin ettiği kömürlerle de sosyal politikaları desteklemektedir. 2018 yılında 2,6 milyon ton kömürü iletim hattındaki bütün meşakkatlere rağmen başarıyla ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmuştur. 2018 yılında cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla yeni sahaların üretime açılması için 4 adet ruhsat devri ihalesi gerçekleştirilmiş, bu projeler sayesinde 376 milyon ton rezerv üretime açılırken yıllık en az 1,1 milyar dolar ithal kömür ikamesi ve 11 bin kişinin doğrudan istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

TKİ dünyada temiz kömür teknolojileri alanında ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip etmekte, kömür yakma teknolojilerindeki hızlı gelişim, kömür madenciliğindeki teknolojik gelişmeler karşısında zamanında ve doğru adımları atmaya devam edecektir.

 
Dijital yeteneklerini geliştirmek isteyenlere ücretsiz eğitim
 
Atatürk Barajında ürküten görüntü
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Dijital yeteneklerini geliştirmek isteyenlere ücretsiz eğitim
Google, dijital yeteneklerini geliştirmek isteyen herkese ücretsiz eğitim ...
Çıraklar, İspanya ve Macaristan’da deneyim kazandı
Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilen, “Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde ...
Genç mucitler yetişiyor
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na katılan Teknofen Koleji Okul Müdürü Veli ...
 
Cam tozunun sanata dönüşü
Cam tozunu yıllara meydan okuyan sanat eseri haline dönüştüren mine sanatı, ...
Tekmanlı genç kızların el emekleri Külliye'de sergileniyor
Tekman Belediyesi’nin tanıtım ve organizatör işlerini yapan Erhan Eryılmaz, ...
Çivinin sanata dönüştüğü nokta; Filografi
Günümüzde meslek edindirme kurslarında veya atölyelerde sanat eğitimleri ...
 
Polatlı'da bir destan yazıldı
Ticari Hayat Gazetesi olarak son yıllarda çok sayıda yerli ve yabancı ...
Bilgisayar bilimlerindeki gelişmeler bilişsel psikolojiyi de etkiledi
ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji ...
Verimliliği planlarımızın odağına aldık
Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Verimlilik ve Teknoloji 2019 Fuarı’ açılışında ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Esra SARI
Esra SARI
YALNIZLIK ÜZERİNE
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
ESNAFIN DURUMU
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
GÖBEKLİTEPE VE NİCELERİ
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
İNEK ŞABAN
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
DIŞ BORCA DİKKAT
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
BİR VAROLUŞ SORUNU OLARAK “HOŞGÖRÜ”
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
TURİZM SEKTÖRÜNÜN EN ZOR YILI
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ EKONOMİ ÇABALARI
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
ONLİNE HAYAT
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
TOPARLANMANIN V HALİ
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE SİYASİ PARTİLER-1
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
EMPERYALİZMİN TÜRK KORKUSU
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
PYGMALİON ETKİSİ
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
KORONA SÜRECİNDE YAPILAN MERKEZİ SINAVLARININ ÇOCUK VE GENÇLERİMİZE YAŞATTIKLARI
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
ÇAR PUTİN, LİBYA'YI SURİYELİLEŞTİRİRKEN
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
TARIMDA HOBİ MESELESİ
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
MUTLULUK İLE İLGİLİ
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
HİKMET ARAYIŞI
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva