ANA SAYFA GÜNDEM EKONOMİ ŞİRKETLER ÖZEL HABER ANKARA RÖPORTAJ SAĞLIK VİDEOLAR
'Hala koku ve tat alamıyorum'
'Hala koku ve tat alamıyorum'
Minik Şahin uygun donör bekliyor
Minik Şahin uygun donör bekliyor
'2020 en sıcak 3 yıldan biri'
'2020 en sıcak 3 yıldan biri'
Çankaya kar nöbetinde
Çankaya kar nöbetinde
WhatsApp': Mesajları göremiyoruz
WhatsApp': Mesajları göremiyoruz
HABERLER>ÖZEL HABER
1 Aralık 2020 Salı - 07:03

Aşı temin etmekte zorlanıyoruz

7. Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İSTAHED Genel Sekreteri Dr. Serkan Özbakış, Türkiye’nin koronavirüs aşısını konuştuğunu ancak halihazırda grip, suçiçeği, KPA aşılarında aksaklık yaşandığını belirtti.

Aşı temin etmekte zorlanıyoruz

SEDA TOLMAÇ

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından düzenlenen “7. Ulusal İSTAHED Aile Hekimliği Kongresi” 26 Kasım’da çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 

Koruyucu sağlık hizmetlerini ilgilendiren temel konu ve sorunların ele alındığı, konferans ve panellerin yer aldığı kongrenin basın toplantısında İSTAHED Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İSTAHED Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, İSTAHED Genel Sekreteri Dr. Serkan Özbakış, İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sercan Ahmet Uluç açıklamalarda bulundu. 

Koronavirüs salgını sürecinde aile hekimliği çalışanlarının yaşadığı ve yaşamakta olduğu sorunların ele alındığı basın toplantısında, grip, suçiçeği, KPA aşılarında yaşanan aksaklıklara dikkat çekildi.

İSTAHED Başkanı Dr. Kutbettin Demir yaptığı basın açıklamasında, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgını sürecinde yaşadığı sorun ve eksiklikleri dile getirdi.

Pandemi sürecinde birçok sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Dr. Kutbettin Demir, “Biz aile hekimleri olarak mart ayından itibaren taleplerimizi dile getirdik. Bu taleplerin bir kısmı karşılanırken bir kısmı da karşılanmadı. Taleplerimizin gerçekleşen kısımlarından faydalı sonuçlar alındı. Vaka sayılarının gerilediği görüldü ama esas talebimiz, aile hekimlerinin pandemi kurulunda yer alması gerektiğiydi ama ne yazık ki bilim kurulunda aile hekimi temsilcileri yer alamadı. Bunun sıkıntılarını halen yaşamaktayız” dedi.

Binalardaki eksiklik, kişisel koruyucu ekipman yetersizliği nedeniyle kendimizi korumamız güçleşti

Mart ayından itibaren aile hekimliliği çalışanlarının yaşadığı sorunlara değinen Dr. Demir, şunları söyledi: “Mart ayından itibaren hastane polikinliklerinin kapatılıp tamamen pandemi hastanesine döndü. Bu süreçte aile hekimliği merkezleri hiçbir zaman kapanmadı. Aile hekimleri izin kullanmadan çalıştı ve ciddi bir polikinlik yüküyle karşı karşıya kaldı. Fiziksel şartlarımızda yaşanan binalardaki eksiklik, kişisel koruyucu ekipman yetersizliği nedeniyle kendimizi korumamız da güçleşti. Polikinlik yükünün tamamı aile hekimlerinin üzerine bırakıldı. Aile hekimleri ise, bu mücadelede şikayet etmeden tüm zorlukları göğüsledi. Tüm malzemeleri kendileri tedarik etti, izolasyon odaları oluşturmaya çalıştı. Vatandaşlarımızı süreçle ilgili ciddi bir şekilde bilgilendirip izole etmeye çalıştı ancak ne yazık ki, süreç boyunca birçok aile hekimliği çalışanı hastalandı ve kaybettiğimiz meslektaşlarımız oldu.” 

Dr. Demir, aile hekimlerine getirilen ek ödemenin hem geç kaldığına hem de şarta bağlandığına dikkati çekerek, “Pandemi sürecinde, sağlık çalışanları için ek ödeme getirildi ama ne yazık ki, aile hekimlerine ek ödeme getirilmedi. Hatta hastalanan arkadaşlarımızın ücretlerinde kesintiye gidildi. Ağustos ayında aile hekimlerine getirilen ek ödeme ise, şarta bağlandı” dedi.

Motivasyon kaybı yaşıyoruz

Aile hekimlerinin kronik sıkıntılarının devam etmekte olduğunu belirten Dr. Demir, “Sağlıkta şiddet, fiziksel şartlarda yaşanan eksiklikler devam ediyor. Mali haklarımız, özlük haklarımız her yıl geriye gidiyor. Motivasyon kaybı yaşıyoruz. Pandemi döneminde de motivasyon kaybımız arttı. Bu nedenle biz pandemi döneminde aile sağlığı çalışanlarının ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden daha kolay faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ‘görev şehidi’ sayılmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığının bu konuda sözü var ama henüz ilerlemiş bir şey yok. COVİD-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması yönündeki talebimiz de daha yeni meclis gündemine geldi. Bu konunun da mevzuatla rahatlıkla düzenleneceğini biliyoruz” şeklinde konuştu. 

Personel eksiklikleri tamamlanmalıdır

İSTAHED Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur da, aile hekimliği çalışanlarının koronavirüs salgını süreci boyunca ayrışmamış hastalarla ilgilendiğini hatırlatarak, “Dolayısıyla aile hekimliği çalışanlarının en riskli grupta yer aldığı kabul edilmeli, çalışanlara düzenli tarama ve antikor testleri yapılmalı, kendisi ya da birinci derece yakınlarında şikâyeti olan sağlık çalışanlarının Covid-19 teşhis ve tedavisinde kolaylık sağlamak adına başvuracakları sağlık kurumları gösterilmelidir. Müdürlüklerce kaliteli ve yeterli kişisel koruyucu ekipman dağıtımı yapılmalı, çalışanlar için grip aşısı derhal temin edilmelidir” dedi.

Dr. Mustafa Tamur, personel eksikliğine dikkati çekerek, “Personel eksikliklerine yönelik önlemler alınarak boş birimler ve aile sağlığı çalışanı olmayan birimlerin eksiklikleri tamamlanmalıdır. Kayıtlı hasta katsayılarında düzenleme de yapılarak ekonomik kayıplar telafi edilmeli, kayıtlı nüfus tavanı 2500’lere çekilmeli, bu düzenlemede sıfır nüfuslu yeni birimler için ilk 1000 kişi için ödenen taban ücretlerde aile hekimliği cazip kılınmalı, cari gider ödemeleri binasız boş birimlerin doldurulmasını sağlayabilecek düzeylere çekilmelidir. Aile Sağlığı Merkezlerine bakanlıkça ek hemşire, tıbbi sekreter ve güvenlik görevlisi istihdam edilmelidir” diye konuştu. 

Yıpranma payıyla ilgili kanun geçmişe işleyecek şekilde değiştirilmeli

“Aile hekimliğinde alınan tüm ücretin emekliliğe yansıması sağlanmalı” diyen Dr. Tamur, “Emekli sağlık çalışanlarının yaşam standartlarını sağlamalarına yetecek ücretlendirme yapılmalı, yıpranma payıyla ilgili kanun sağlık çalışanlarında geçmişe yönelik de işleyecek şekilde değiştirilmelidir. Tüm bu önerilerin hayata geçirilmesi ve ‘Sağlık Çalışanlarının Sağlığı’nın korunması pandemi yönetiminin sürdürülebilmesinin temel koşulu olmuştur” dedi. 

Kayıtlı bebeklerimizin ve çocuklarımızın aşılarını temin etmekte zorlanıyoruz

İSTAHED Genel Sekreteri Dr. Serkan Özbakış ise, Türkiye’nin koronavirüs aşısının teminini konuştuğunu ancak diğer aşılara ulaşmakta yaşanan zorlukların da görülmesi gerektiğini belirtti. 

“Halen eksikliğini çektiğimiz grip, suçiçeği, KPA ve 9. ayda uyguladığımız M-Vac’ıntemininde yaşanan aksaklıkların önümüzdeki dönemde sağlık istatistiklerimizi kötü yönde etkilemesi riskini de not etmek isteriz” diyen Dr. Özbakış, “Henüz aile hekimliği çalışanlarımıza grip aşısı yaptıramamış olmamızın yanında, kayıtlı bebeklerimizin ve çocuklarımızın da aşılarını temin etmekte zorlandığımız bu dönemde olası bir Covid-19 aşısının bizlerden başlanarak tüm halkımıza uygulanması sürecinde umudumuz Bakanlığımız’ın artık aile hekimliğini dışlamadan, onu kendi haline bırakmadan, sahadaki biz temsilcilerinin görüşlerini dinleyerek ve dikkate alarak yol aldığı yeni bir sürecin açılmasıdır” dedi.

İhmal edilmiş aşıların getirdiği yeni salgınlarla baş başa kalınabilir

Dr. Özbakış, Covid-19’a bağlı gelişebilecek komplikasyonlarla, pandemi dönemde takibi ihmal edilmiş hastalıkların sonuçlarıyla ve ihmal edilmiş aşıların getirdiği yeni salgınlarla baş başa kalınabileceğini ifade ederek, “Amerikan Kızılhaçı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), UNICEF, BM Vakfı ve DSÖ tarafından kurulan Kızamık ve Kızamıkçık Girişimi tarafından nisan ayında yapılan açıklamada COVID-19 hızla yayılmaya devam ederken, 117 milyondan fazla çocuk kızamık aşısı olamayabilir uyarısı yapılmıştı. Maalesef kasım ayı itibarı ile bu öngörünün gerçekleştiğini de görmekteyiz, zira Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından Kasım ayında yayınlanan son raporda, 2019 yılında dünya genelinde kızamık vakalarının yaklaşık 870 bine yükselerek, 1996 yılından bu yana bütün DSÖ bölgelerinde bildirilen en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi. Ülkemizde ise salgının tüm şiddetine rağmen aşılama oranlarımızda kayda değer bir düşme yaşanmadığını, kapanan hastane poliklinikleri ve covid-19 pandemisinin getirdiği ek iş yüküne rağmen kızamıkta %98 gibi bir aşılama oranının bu yıl da yakalanacağı görünmektedir” diye konuştu. 

Sağlıkta şiddet yasası kökten elden geçirilmelidir

İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sercan Ahmet Uluç ise, gerçekleştirilen basın toplantısında sağlıkta şiddet konusuna değindi.

Dr. Uluç, “Salgın öncesinden gelen ve salgınla beraber hem sayıca hem de etki olarak kendisini daha fazla gösteren sağlıkta şiddet maalesef bu dönemde de çalışanlarımızın en önemli sorunu olmaya devam ediyor” diyerek,  “Mecliste tüm partilerin desteğini alarak çıkan ancak sahadaki pratikte şiddeti önlemede hiç etkisi olmayacağını belirttiğimiz ve bunda da haklı çıktığımız sağlıkta şiddet yasası kökten elden geçirilmelidir” ifadelerine yer verdi. 

Hasta ve yakınlarınca uygulanan fiziksel suçlara alt sınırı 5 yıldan başlayan yasal düzenleme getirilmelidir

Sağlıkta şiddet konusunda yapılması gereken düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Uluç, şunları söyledi: “Derhal TCK ya ‘Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan suçlar’ başlığı ile, hasta ve yakınlarınca uygulanan fiziksel suçlara alt sınırı 5 yıldan başlayan, hasta ve yakınlarınca uygulanan sözel baskı, tehdit, hakaret ve çalışanın şevkini kıracağı açık olan kötü sözleri söyleyenlere alt sınırı 2 yıldan başlayan, bu suçların basın ve sosyal medya yoluyla işlenmesi halinde cezanın iki kat arttırıldığı, açılacak davaların hızla görülmesi için süre sınırlamasının olduğu, verilen cezaların ertelenemez ve paraya çevrilemez olduğuna dair maddeleri içeren yasal düzenleme getirilmelidir. Bununla birlikte, tüm sağlık kurumlarına etkin ve geniş yetkili güvenlik görevlisi temini sağlanmalıdır.” 

 
Mamak’ta koronavirüs temizliği devam ediyor
 
Altındağ sağlık çalışanlarının yanında 
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Kadın girişimciler desteklenmeli
Hobisini işe çevirerek takı sektörüne adım atan ve ‘Mühan Design’ markasını ...
Türkiye mineral zenginliği açısından önemli kaynaklara sahip
Birinci Ulusal Maden Suyu Kongresinde konuşan Türk Kızılay Başkanı Dr. ...
Kuyumculuk sektörü sahipsiz
Kuyumculuk sektörünün sahipsiz olduğunu söyleyen Ankara Kuyumcular ve ...
 
Pandemide kadınların iş yükü arttı
Pandemi sürecinde kadınların ev işlerinin ve bakım yükünün arttığını belirten ...
2021 Yılı doğanın hesap soracağı bir yıl olacak
‘The One Star School’un ünlü astroloğu Aysun Karatepe, 2020 yılının karmik ...
İSTAHED: Covid-19 ile mücadelede iki haftalık bir kapanmaya ihtiyaç var
İSTAHED tarafından “Salgınla mücadele ile ilgili öneriler” başlığıyla ...
 
Balık fiyatları tavan yaptı
Bu yıl tezgâhlarda yer alan balıkların fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen ...
Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla maske dağıttılar
Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Nesibe Durmaz, azaları ve mahalle sakinleri ...
Çocuğu için evde çikolata üretimine başladı
Bir çocuk annesi olan Kübra Denlikol, çocuğu için evinde başladığı çikolata ...
 
TİCARİ HAYAT GAZETESİ
ARŞİV
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bünyamin ALTINTAŞ
Bünyamin ALTINTAŞ
KAPİTALİZMİN MABETLERİ
Oğuzhan SARI
Oğuzhan SARI
ÇÖZÜM, TEMİZ ENERJİ
Halit Aydıngöz
Halit Aydıngöz
VATANDAŞIN EKMEĞİ İLE OYNUYORLAR
Şira Yıldız ASAN
Şira Yıldız ASAN
EFSANE ÖĞRETMEN AVAR
Esra SARI
Esra SARI
GENÇLER OYUN BAĞIMLISI MI?
Mustafa YILDIZ
Mustafa YILDIZ
YERLİ VE MİLLİ DİN ANLAYIŞI
Hüseyin ALPASLAN
Hüseyin ALPASLAN
TÜRKLERİN ANA YURDU
Hatice KARATAŞ
Hatice KARATAŞ
2021’E DE ZAMLARLA GİRDİK
Mert Can DUMAN
Mert Can DUMAN
KADEMELİ NORMALLEŞME
İsmail CİNGÖZ
İsmail CİNGÖZ
KÖRFEZ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNÜN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
Seda TOLMAÇ
Seda TOLMAÇ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Hatice TOPÇU
Hatice TOPÇU
MUTASYON
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
Nesrin Yarım ÖZOĞLU
EVDEN ÇALIŞMA SORUNSALI
Prof.Dr. Esat ARSLAN
Prof.Dr. Esat ARSLAN
KARABAĞ'DA BARIŞI KAZANABİLMEK İÇİN...
Büşra ÇİNKAYA
Büşra ÇİNKAYA
SANAL MÜZELER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Arda ÇELİK
Arda ÇELİK
BİL Kİ…
Ömer AĞAÇLI
Ömer AĞAÇLI
DİN, GELENEKLERİN VE İRTİCANIN DÜŞMANIDIR
R.Bülend KIRMACI
R.Bülend KIRMACI
YENİ YIL YAZISI
Duran AKKAYA
Duran AKKAYA
BİSİKLET KÜLTÜRÜ
Ceyhun Özgür
Ceyhun Özgür
ÇALIŞAN EMEKLİNİN MAAŞINDA KESİNTİ OLUR MU?
Ayşe Aybike Yılmaz
Ayşe Aybike Yılmaz
VEJETARYEN BESLENMESİ
Burcu ŞEN
Burcu ŞEN
NE KUTLADIĞIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
Av. Zeynep YETİŞGİN
Av. Zeynep YETİŞGİN
HATIR İÇİN YOLCU ALIMINDA ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU
Gülçin KARLI İPEK
Gülçin KARLI İPEK
İLKLERİN KADINI SABİHA RIFAT GÜRAYMAN
Hicret TÜRKMAN
Hicret TÜRKMAN
KOMŞULUK ÖLMESİN
Hasan AKGÜL
Hasan AKGÜL
YEREL SEÇİMLER İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
Ceren Tuğçe ÖZDEMİR
ENDİŞE VERİCİ!
Gamze Nur ERGİL
Gamze Nur ERGİL
BABA’YA İTHAFEN
Dursun ERKILIÇ
Dursun ERKILIÇ
LİBAS
Fatma Sena YAMAN
Fatma Sena YAMAN
SEVİNCİ ŞÜKÜR, ÜZÜNTÜSÜ SABIR
Serkan KUMDAKÇI
Serkan KUMDAKÇI
SEYRE DEVAM
Can Berk KANAT
Can Berk KANAT
DİŞİYİ KİŞİ YAPALIM!
Esra  YAZDIÇ DEMİR
Esra YAZDIÇ DEMİR
ŞALVARIYLA KÜRSÜYE ÇIKIYOR, AKADEMİSYENLERİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR
Şahap YILMAZ
Şahap YILMAZ
İŞ PLANI NEDEN ÖNEMLİ?
Ali Asker DEMİRHAN
Ali Asker DEMİRHAN
YENİ TORBA KANUN TASARISININ VERGİ HÜKÜMLERİ
Mehmet GÖKTÜRK
Mehmet GÖKTÜRK
GERÇEĞİ HAKARET SAYMAK!
Abdurrahman SAĞKAYA
Abdurrahman SAĞKAYA
DEVLET HİZMET SATIN ALMALI
Oktay TAŞ
Oktay TAŞ
İŞİMİZ FİYAKA!
Cihangir TÜRKMEN
Cihangir TÜRKMEN
İHTİYAÇLARIM VE REFERANDUM
İsmet ORHAN
İsmet ORHAN
ÜÇ MUAMMADA... İLKLER NELER OLUYOR?
Sedat ERİŞ
Sedat ERİŞ
HALKIN BİLİNÇALTINDAKİ SORULAR-4
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA TİCARİ HAYAT
Ana Sayfa Gündem Ekonomi Şirketler Özel Haber Ankara Röportaj Sağlık
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva